Ärileht avalikustas riigifirmade juhtide palgad (3)

Ärileht viis läbi uuringu, et saada teada Eesti riigi osalusega äriettevõtete juhtide palku.

Selle käigus selgus näiteks, et Saaremaal paikneva AS-i Saarte Liinid juhi Villu Vatsfeldi brutopalk oli 2016. aastal 4500 eurot. Sama suurt kuupalka saab ka Väinamere laevaliine teenindava AS-i TS Laevad juht Jaak Kaabel.

AS-i Tallinna Sadam juht Valdo Kalm saab kuus 10 000 eurot, mis on pingereas teine palganumber. Kõige rohkem saab Eesti Energia juht Hando Sutter, kelle palk oli 2016. aastal 13 654 eurot. Sutter on muu hulgas näiteks ka Saaremaa Ökoküla omanik.

Ärilehe uuringu üks eesmärke oligi teada saada, kui paljud riigi osalusega ettevõtted on nõus oma juhi palka avalikkusele teada andma. Kui kõigi 31 Eesti riigi osalusega äriettevõtte käest mõni aasta tagasi infot küsiti, julgesid ainult pooled neist avalikkusega neid andmeid jagada, nüüd aga vastas päringule enamik riigifirmasid. Leht tõi esile just Villu Vatsfeldi, kelle seisukoht on alati olnud, et avalikku raha kasutav firma peab palgad avaldama.

Print Friendly, PDF & Email