Tomba karjääri ei müüda (21)

Leisi vallavolikogu otsustas oma eilsel koosolekul mitte müüa Tomba kruusakarjääri kinnistut otsustuskorras karjääriäärsete kinnistute omanikele.

POOLT VÕI VASTU? Artur Laul (keskel) oli karjääri müümise poolt, Kalmer Jõgi (paremal) vastu. Volikogu esimees Andrus Kandimaa taandas end otsustamisest.
Maanus Masing


Eilse istungi üks päevakorrapunkte oli Veske küla Tomba kruusakarjääri kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute müük otsustuskorras.

Abivallavanem Enno Reis pakkus välja kolm võimalust: kas karjääri kinnistu jagamisel tekkivad kinnistud müüakse otsustuskorras, nagu eelnõu ette näeb; eelnõu muudetakse, suurendades suplemisservituudi ala; või jääb karjääri kinnistu, nagu seni, valla omandisse.

“Mina eraomandit ei karda,” teatas vallavolinik Margus Pajuste. “Kui paneme maaomanikele seadusega servituudi peale kohustusega võimaldada inimestel veekogu supluskohana kasutada, siis võib oodata, et endine karjäär saab heakorrastatud.”

Volikogu liige Kalmer Jõgi leidis aga, et kui maa erastatakse, võivad maaomanikud hakata takistama inimeste vee äärde pääsemist.

“Kuidas nad saavad siis seadust rikkuda?” küsis seepeale Pajuste.

Kuna üks maa ostmiseks avalduse kirjutanu on volikogu esimehe Andrus Kandimaa väimees, siis taandas Kandimaa ennast otsustamisest. Sama tegi ka kinnistuomanikust volinik Tõnu Erin.
Otsustuskorras müügi poolt oli kaks vallavolinikku, vastu samuti kaks. Viis jäi erapooletuks.

“Seega jäi müümata,” resümeeris volikogu aseesimees Artur Laul.

Avalikkuse huve esindanud suvesaarlane, Leisi vallas Parasmetsa külas elav ja Tomba karjääris sageli ujumas käiv Ott Sandrak kinnitas pärast volikogu istungit, et jäi hääletuse tulemustega rahule. “Paistab, et inimestel valdavalt ikka jagub mõistust ja südametunnistust,” lausus ta. “See, et osa vallavolinikke pidas mõistlikuks jääda erapooletuks, on täiesti mõistetav – osa neist ju tunnistas, et pole Tomba karjääri ääres käinud ega näe põhjust eelistada üht huvi teisele.”

Möödunud reedel toimus Leisis Tomba karjääri tuleviku teemal arutelu, kus avalikku huvi kaitses viis inimest.

“Päris kirglik arutelu oli,” leidis vallaelanik Benno Aava­salu. “Vaidlesime tükk aega.”

Aavasalu sõnul teda maaomanike argument, et karjääri ääres käijad jätavad endast maha palju sodi, ei veena. “Nende arvamusega, et teisiti seda kohta korda ei saa, kui tuleb maha müüa, me ei nõustu,” rääkis Aavasalu. “Meie argument on, et heakord on puhas haldusteema. Kui vallavalitsus tunnistab, et tema võim sellest üle ei käi, siis tuleks pakkuda seda kogukonnale – küll siis hakkavad inimesed tegema.”

Aavasalu sõnul pole vallavalitsuselt seni aga sellist pakkumist tulnud. “Keegi pole sellest rääkinud,” ütles Aavasalu.

Aavasalu sõnul oli tal kahju sellest, et lisaks volikogu esimehele Andrus Kandimaale osales volikogu liikmetest arutelul üksnes Margus Pajuste.

Arutelule eelnenud päeval, 14. septembril esitasid Benno Aavasalu, vallas asuva kinnistu omanik Andrus Toompuu ja Marten Kaevats vallavalitsusele ja volikogule taotluse Tomba karjääri kinnistut mitte müüa, vaid jätta see omavalitsuse omandisse. Mehed põhjendasid seda avaliku huviga. Samuti palusid nad lisada Tomba kruusakarjääri kinnistu valla puhke- ja virgestusmaade nimekirja ning muuta maa sihtotstarbeks sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa.

Aavasalu sõnul vallavalitsus kolme mehe tehtud pöördumist siiski nii palju arvestas, et pakkus välja variandi jätta kõik nii, nagu seni, ehk maa valla omandisse.

Print Friendly, PDF & Email