Oleme arvestanud kõigi osapoolte huve (1)

Andrus Kandimaa

Laupäevases lehes ilmunud anonüümne arvamusavaldus solvab paljusid Leisi valla kodanikke, kirjutab Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa vastuseks 16. septembri Saarte Hääles ilmunud kirjutisele “Poliitgümnastika Leisi valla moodi”.

Lisaks heidab artikkel varju nii Leisi vallavolikogule kui ka vallavalitsusele, andes lugejale mõista, nagu oleks Leisis korruptiivne juhtkond, ja seda pikemat aega.

Seega mustatakse selle kirjutisega tegelikult kogu Leisi valda. Samas on saadaval kõik vajalikud dokumendid, kus objektiivne info olemas. Lisaks avalikud Leisi vallavolikogu istungite salvestised.

Eestis ei ole kuritegu, kui vallajuhtide lähisugulased või ka nad ise soovivad omavalitsuse võimudele esitada erinevaid avaldusi (menetlus toimub vastavalt seadustele, mis välistavad huvide konflikti).

Kinnitan, et Tomba karjääri teemat käsitletakse Leisi vallas sarnaselt kõige teiste oluliste teemadega, lähtudes kehtestatud seadustest ja arvestades kõigi osapoolte huve, sealhulgas avalikku huvi.

Eelkõige on aga Leisi valla avalik huvi muuta Leisi vald armsaks ja arenenud kodukandiks nii praegustele elanikele kui ka tulevastele. Leisi valla avalik huvi on, et tuleksid ka uued inimesed, rajaksid siia oma kodu, looksid töökohti ja osaleksid aktiivselt kodukoha elu arendamisel.

Sellest lähtuvalt oli koostatud ka vallavalitsuse eelnõu, et antud juhul erainitsiatiivi ja -kapitali toel saaks valla kasutusest väljaläinud tööstusobjekt Tomba karjäär ilusaks kohaks, mille lähedale soovitakse elama asuda ja kus on piisav ruum ka avalikuks otstarbeks.

Tänaseks on valla kaasabil ja erainitsiatiivil saanud sellisteks kohtadeks Leisi valla mereäärne Jõiste piirkond ja Soela piirkond.

Meelevaldsed ja solvavad väited

Mõned väited arvamusloost ja vastuväited.

“Vallarahva seas aastakümneid populaarse suplus- ja ajaviitekohana kasutatud karjääri /—/.”

Leisi valla populaarsemad suplus- ja ajaviitekohad on eelkõige Tuhkana rand, Soela rand, Triigi “Pati auk”, Jõistes vana ujumiskoht ja uus rand. Tõesti on läbi Tomba kruusakarjääri ajaloo küla kohalikud ja vahel ka mõned kaugemalt Leisi vallast seal suplemas käinud, aga populaarsest supluskohast on asi kaugel. See muidugi ei tähenda, et nende väheste huvi peaks kuidagi kahjustama. Seda ei plaanitud ka (süüvides eelnõusse) teha.

“Juba maikuus tegid karjääri tagumise otsaga piirnevate suuremate maatükkide omanikud vallavalitsusele kahepeale avalduse, et soovivad vallalt ära osta kogu karjääri.”

Tõsi on see, et avaldus tehti, aga mitte kogu karjääri ostuks, vaid karjääri põhjapoolsemast osast väiksema osa, mis piirnes nende kinnistutega.

“Korraga läks maaomanike poolt lahti kurtmine: karjäär on lastele ohtlik, seal lagastatakse, teedel käiakse autodega kihutamas.”

See probleem on päevakorral olnud läbi karjääri ajaloo, vahel rohkem, vahel vähem.

“Selle peale aga aktiveerusid ülejäänud kinnistute omanikud: oot-oot, miks meie peaksime ilma jääma!”

Tõsi on see, et kahe mehe avaldust arutati volikogus ja mina, Andrus Kandimaa, tegin ettepaneku arutada mitte ainult kahe mehe avaldust, vaid arutada Tomba karjääri tuleviku teemat kõigi karjääri ümber olevate kinnistute omanikega. Seda ka tehti. Seega ei “aktiveerunud” siin oot-ootamatult keegi.

“Volikogu esimees valmistas kibekähku ette eelnõu /—/”

Volikogu esimees ei valmistanud ei “kibekähku” ega ka üldse mitte eelnõud ette. Eelnõu valmistas ette vallavalitsus ning esitas selle volikogule arutamiseks ja otsustamiseks. Volikogu istungil taandasid ennast selle päevakorrapunkti arut­elust ja otsustamisest nii Andrus Kandimaa (kelle väimees on üks maaomanikest) kui ka Tõnu Erin (ise maaomanik). Istungit juhtis selle päevakorrapunkti juures volikogu aseesimees.

“Milles on asja konks, et vallavalitsuses ja volikogus asjad järsku nii kiiresti liikuma hakkasid? Aga selles, et volikogu esimehe tütar on ühe maaomaniku naine. Nii oleks volikogu esimees teinud oma tütrele imeilusa kingituse – privaatjärve.”

Meelevaldne ja pahatahtlik seostamine, millel puudub alus. Volikogu esimees ei osale volikogu istungil antud teema arutamisel ega otsustamisel.

“Kui ühendad ükskõik missuguse kinnistu veekoguga, tõuseb selle väärtus kümme korda, rohkemgi.”

Meelevaldne väide, millel puudub praktiline tõestus. 10–15 m veega piirneva maatüki ost ei suurenda kindlasti kinnistu väärtust kümme korda. Tõsi on see, et kui veekogu kaldad saavad kinnistute omanike poolt aja jooksul planeeritud ja heakorrastatud (mis nõuab suuri investeeringuid), siis tõuseb nende kinnistute hind kindlasti.

Supluskoht jääb avalikku kasutusse

Lisaks veel mõned faktid.

1. Vastavalt vallavalitsuse eelnõule jääb supluseks kasutatud koht ka edaspidi avalikku kasutusse, samuti juurdepääs sinna.
2. Ühine avaldus karjääri ostuks tuli seitsmelt Tomba karjääri ümber asuva kinnistu omanikult, kellest kuus on kohalikud elanikud ja seitsmenda elukoht on Orissaare vallas.
3. Nimetatud “avaliku huvi” esindajate avaldusele on alla kirjutanud kolm inimest, kelle põhielukoht ei asu Saaremaal.
4. Reedel, 15. septembril toimunud avalikul arutelul Tomba karjääri saatuse arutamiseks olid avalikku huvi kaitsmas kokku viis inimest (kellest kaks olid ühe pere liikmed). Seega avalik huvi antud küsimuses on tegelikult olnud üsna kasin. Väidan, et Tomba karjääri küsimuses on avalik huvi olnud seni palju kordi väiksem, kui avalik huvi Leisi lasteaiarühma moodustamisel.

Julgen arvata, et karjääri küsimuses vallavalitsuse eelnõu vastu võitlevad inimesed ei esinda kuigivõrd Leisi valla avalikku huvi, küll aga väikese grupi huvi. Samas on Leisi vallavalitsus vastavat eelnõud tehes arvestanud, et tegemist on siiski antud juhul avaliku huviga. Leian, et see on antud olukorras ka õigustatud.

Print Friendly, PDF & Email