Noortaluniku toetust taotleb 12 saarlast (1)

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse eelmisel nädalal lõppenud taotlusvooru laekus Saaremaalt 12 taotlust.

Saaremaa tootjad taotlevad kokku 480 000 eurot, mis on toetuse suurust arvestades maksimaalne võimalik summa. Noortele põllumajandusettevõtjatele mõeldud meetmest on kuni 40-aastastel (k.a) ettevõtjatel võimalus saada ühekordset toetust kuni 40 000 eurot. Enamik soovibki saada maksimaalset summat.

Eestist kokku laekus noortaluniku toetuse taotlusvooru taotlus 191 noortalunikult kogusummas 7 635 857 eurot. Eelarve võimaldab toetusteks määrata 5 miljonit eurot.

Aasta tagasi toimunud esimeses noortaluniku toetuse taotlusvoorus laekus taotlusi 238 noorelt ettevõtjalt kokku ligi 9,5 miljoni euro saamiseks ja siis oli eelarves toetuste maksmiseks 4 miljonit eurot.

Kui praegusse vooru laekus kõige enam taotlusi Tartumaalt (24), siis möödunud kord olid taotluste esitamisel kõige aktiivsemad Lääne-Virumaa noortalunikud, sellest maakonnast laekus 34 taotlust. Ka saarlaste aktiivsus oli möödunud sügisel teisest puust – tänavuse 12 asemel laekus 21 taotlust.

Praeguses taotlusvoorus soovitakse toetust kasutada ehituseks ja rajatisteks, põllumajandustehnika ja -seadmete soetamiseks, istandike ja kasvuhoonete jaoks, samuti põllumajandusloomade ja -lindude, mesilasperede ja mesindusinventari ostmiseks. Toetuse abil tahetakse osta ka maad, viljaseemet, söötasid jne.

Otsused koostab PRIA moodustatud hindamiskomisjon 27. novembriks.

Käimasolevaks programmperioodiks on noortalunike meetme rahastamiseks kavandatud eelarve kokku 22,1 miljonit eurot, lõppenud taotlusvoor oli sel perioodil teine.

Print Friendly, PDF & Email