Pealinnast Saaremaale seni kolinud kolm töökohta (2)

Valitsus loodab oktoobri lõpus lõplikult otsustada ministeeriumide töökohtade väljaviimise Tallinnast, Saaremaale on seni tulnud kolm töökohta.

Riigi tugiteenuste keskuse (RTK) Kuressaare kontoris alustas eelmise aasta lõpus töötamist kaks töötajat, kui võeti üle teenuse osutamine päästeametile ja hakati pakkuma Kuressaare kontoris töötamise võimalust.

Praegu töötab RTK Kuresaare kontoris kolm töötajat. Ka ministeeriumi infotehnoloogiakeskuse üks töötaja töötab Kuressaares. Kõik nad töötavad praegu Saare maavalitsuse ruumides.

“Rahandusministeeriumi valitsemisalas tegeleme töökohtade pealinnast väljaviimiseks vajalike tegevustega. Kokku oleme juba viinud, viimas või plaanime pealinnast välja viia üle saja töökoha,” ütles rahandusministeeriumi peaspetsialist Kristina Haavala.

“Töökohtade täitmisel lähtume sisulisest värbamise vajadusest ja kvalifitseeritud tööjõu olemasolust. Võimalusel täidame vabanevad töökohad töökohtade arvu suurendamisega väljaspool pealinna. Rahandusministeeriumi töötajatel on võimalik teha kaugtööd, kui tööülesanded seda võimaldavad, sh asuda tööle maavalitsuste ruumidesse. Ministeerium pakub uute töötajate värbamisel kandideerija soovi korral paiknemist töötaja asukohas, kui töö seda võimaldab, näiteks hetkel maavalitsuste ruumides maakonnakeskustes,” rääkis Haavala.

Valitsuse eesmärk on viia 2019. aasta lõpuks pealinnast ära tuhat töökohta.

Print Friendly, PDF & Email