OTSUSTATUD: Kuressaarde tuleb riigigümnaasium (39)

Kuressaare linnavolikogu võttis eile erakorralisel istungil vastu otsuse, et aastast 2022 hakkavad Kuressaare lapsed käima riigigümnaasiumis.

NIMELISELT: Volinik Anton Teras tegi ettepaneku viia läbi nimeline hääletamine, mida volikogu ka toetas.
MAANUS MASING


Riigigümnaasiumi poolt hääletas 15 volinikku. Vastu oli Toomas Takkis, erapooletuks jäi Taavi Rauniste ning Anton Teras ei hääletanud. Puudusid Viljar Aro, Piret Sarjas ja Leet-Rauno Lember.

Vaid riigigümnaasiumi kohta käiva otsuse tegemiseks kogunenud volikogus põhjapanevaid avaldusi ei tehtud. Iga varemgi sel teemal sõna võtnud volinik jäi n-ö oma liistude juurde ja kordas oma mõtted üle.

Anton Teras selgitas, et Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Kuressaare gümnaasiumi, neid see otsus kõige rohkem puudutab, hoolekogud olid kas vastu või jagunesid poolt ja vastu seisukohad võrdselt. Mõlema kooli õpilasesindused olid vastu. Terase sõnul tähendab see ikkagi otsuse tegemist vaatamata vastuseisule. Samuti märkis Teras, et linnavalitsus ei ole teinud lapsevanemate seas uuringuid, ja pidas põhjendamatuks, et linnavolikogu peab tegema kahe istungiga ära töö, mida valitsus pole teinud nelja aastaga.

Volinik Jaanus Tamkivi ütles, et teavitustöö oleks võinud parem olla.

“Avalikkuse arvamus on praegu sisuliselt viigis,” märkis Tamkivi. Tema sõnul näitavad uuringud, et mida rohkem selgitatakse, seda enam ollakse riigigümnaasiumi poolt. “Täna me oleme selg vastu seina,” ütles ta. Nimelt pidi volikogu tegema mingi otsuse, sest riigigümnaasiumi loomisel avaneb võimalus taotleda raha põhikoolide remondiks ning selle taotlemise tähtaeg kukub neil päevil. Jaanus Tamkivi ütles ka, et tema arvates on üks põhjus, miks riigigümnaasiumi otsusega venitati, et see küsimus oleks linna koalitsiooni lõhki ajanud. Nüüd on valimiste aeg käes ja hea läbisaamine pole enam oluline.

Linnapea Madis Kallas Tamkivi väitega ei nõustunud. Ta rõhutas, et on teinud nii palju teavitustööd kui vähegi võimalik.

Anton Teras palus otsustamise muuta erandkorras nimeliseks, mida volikogu ka pooldas. Paraku ei andnud ka selline hääletamine oodatust oluliselt erinevat tulemust.

Riigigümnaasiumis saab olema üle 500 koha ja see hakkab paiknema praeguses Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi hoones ja selle kõrvalkinnistutel.  Täiskasvanute gümnaasium ise säilib ja jätkab eraldi koolina. Põhikoolimeetmest taotletava rahaga korrastataks SÜG ja omavahendite arvelt teeks Saaremaa vald korda Vanalinna kooli.

Print Friendly, PDF & Email