MUHU UUDISSED: Ikka terit!

Ei neh. Mõni asi ju pannasegid paika viimsel minutil ja nõnna läks mineva riedese Tallikinuga koa. Ja neh, et vilm lõpetuseks tükkis nuordekeskuses ää voadati, sie olli kõik paljast kasuks. Rahvast olli ühtekokku kakskümmend inimest ja rohkem masu põleks ühekorraga voatama mahtungid.

Laupa ollid Pärandikuolil jälle talgud pasturaatis ja tüötegu oo teisigid nakatan. Vanas kooliaidas lassid saed koa puude kallal just pääva iest. Neh, meite kange roosiaid ootab ju koa tegemist. Või mis ta änam ootab. Ma just edeviti ütlesi välja, et tüö juba tassakeste köib.

Ja tuleva laupa kellu ühestteistmest siis jälle pasturaati! Sedakorda soab jälle üle ulga aa aknuid tiha. Ja kolimist ja kamandamist oo muudkid. Iga kätepoaer oo abiks. Nõnna et lapsed, võtke aga kottu emad-isad koa seltsi.

Irma Järvesalu oo valmis soan Muhu-ainelise luulekogu “Üheskoos”. Ja neljabe, 21. septembril kellu kahest ta esitleb seda Liiva roamatukogus.

Piiri metsast, neh sialt seikluspargist oo kuulda, et septembrikuu läbi suab kodima minna kellu kahestteistmest kuieni ja rajad pannasse kindi kellu kahessast. Ja pühabe lastasse radade piale kellu ühestteistmest kolmeni. Oktoobrikuust minnasse tükis talveaa piale üle, et kui suurema seltskonna kokku soab, siis lepitse aeg ise kokku. Koolilapsi oodetse kangest sõnna lassitäite viisi kohe. Neh ja vanadel inimestelgid tuleb nõuke kodimine paljast kasuks.

Valdas oodetse jälle ühiselamutoetuse avaldusi. Nende noorte kääst, kis õppevad Kuresares või ülemoal gümnaasiumis või ametikuolis. Selle kuu lõpuks piaks Triinu kätte viidud või soadetud olema. Avalduse põhi ja soatmise kord oo valla kodulehe pial kenaste koa ää tuodud.

Ah neh ja siis viel sie asi koa, et seda tulisema kiiret ja vägevat internetti pakutse. Et tuleb www.digisaar.ee pial oma avaldus soata.

Liiva postkonturi kohta oo koa jälle uusi uudis­sime. Nüid neljabest kuni kuu lõpuni ollasse lahti teisibe ja neljabe kellu ühessast kuieni. Muul aal piab Orisare vahet köima või omale kirjakandja kojo kutsuma.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email