Mätja külaselts tahab seltsimajale palgalist juhatajat (2)

Seoses Mätja-Tareste küla seltsimaja tegevuse mahu olulise suurenemisega ja aastaringse töökoormuse tekkimisega soovib kohalik külaselts luua seltsimaja juhataja palgalise ametikoha.

Augustis esitas MTÜ Mätja Küla Selts Leisi vallale taotluse hakata maksma seltsimaja juhatajale töötasu kehtiva miinimumpalga ulatuses.

Mätja külaseltsi juhatuse esimees Jaak Haamer ütles, et tänu seltsimaja arendamisele külaseltsi ja Leisi valla koostöös on viimastel aastatel toimumas ümbruskonna oluline areng. Oluliselt on aktiviseerunud kultuurihariduslik seltsielu, korraldatakse valla arengule ja tuntusele kaasaaitavaid ning kohalike ettevõtjate majanduselu elavdavaid üritusi.

Nii seltsimaja kui ka külaplatsi hooldamine nõuab aga inimestelt aega ja vahendeid ning seni on kõik tehtud oma kulu ja kirjadega. “Kui keegi tahab kasutada seltsimaja ruume, siis on need ruumid alati ette valmistatud ja korras,” kinnitas Haamer. Lisaks asub Mätja külaplatsil ohvrikivi, mille ümbruse korrashoidmist näevad ette muinsuskaitsenõuded.

Seltsimaja juhataja ülesanne oleks ürituste ettevalmistamine ja hiljem ka ruumide koristamine. “Ei teki seda küsimust, kes koristab ja piltlikult öeldes nõud ära peseb,” lausus Haamer.

Eeldades, et Mätja-Tareste seltsimajast saab ka kandikeskus, võiks seltsimaja juhataja ülesannete hulka kuuluda ka külade heakorra järelevalve (prügivedu, reovesi jm kommunaalteenuste korraldamine) ning ühenduse pidamine ja koostöö korraldamine ümbruskonna külade vahel.

Praegu on käimas seltsimaja põhjalik renoveerimine, mille järgselt laieneb aastaringsete teenuste hulk oluliselt. Eesmärk on pakkuda nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele ja eakatele inimestele vaba aja sisustamise võimalusi. Viimane suurem üritus oli seltsimajas augusti alguses Saaremaa III lõõtspillipäevad, kust võttis osa ligi 40 lõõtsameest. “Traditsiooniks on saanud kevadkontsert ja üritusi tuleb aasta-aastalt juurde,” rääkis Haamer.

Leisi vald on juba eraldanud raha Soela sadama seltsile, et maksta miinimumtasu sadamakapteni ülesandeid täitvale seltsi liikmele.

Print Friendly, PDF & Email