Edukat uut õppeaastat!

Sel õppeaastal alustas Orissaare gümnaasiumis õppetööd 194 õpilast. Neist 23-l on need esimesed sammud teadmiste omandamise pikal teel. Soovin, et see ootus, põnevus ja rõõm, mis neid esimetel koolipäevadel valdab, kestaks kogu koolitee.

Meie gümnaasiumiastmes alustas õpinguid 15 noort inimest. Kinnitan, et nad on teinud hea otsuse, valides meie kooli. Meie õpilaste rahulolu kooliga ning gümnaasiumilõpetajate õpitulemused on jätkuvalt väga head. Kevadiste lõpetajate riigieksamitulemuste võrdlus Eesti keskmistega on selle kinnitajaks.

Meie koolis oleme omaks võtmas uut õpikäsitust, mille üks oluline osa on koos teadmiste loomine. Õpivad kõik, nii õpilased kui ka õpetajad. Selles osas oleme kogu kooliaja kaasteelised.
Kaasteelisena soovin, et toetaksime üksteist.

Soovin, et igas meie päevas oleks palju rõõme, avastusi ja eduelamusi.

Soovin, et igal meist oleks sõber, kellele raskel hetkel toetuda.

Soovin, et kõigi teadmistejanu oleks suur ja et me seda janu usinalt kustutaksime – õppides, arengus, koostöös.

Mõistuse ja südamega tuleviku heaks!

Marjana Prii,
direktor

Print Friendly, PDF & Email