Saarlaste ja muhulaste huvi kiire interneti vastu on suur (4)

14 miljonit eurot maksev DigiSaare internetiprojekt lubab varustada Muhus ja Saaremaal iga viimse kui majapidamise kiire internetiga. Huvilisi on suurema reklaamitagi juba pool tuhat.

NETINÄLJA KUSTUTAJAD: Priit Piheli ja Raido Külaotsa sõnul saaks DigiSaare raames fiiber­optilise side­kaabli vedada 6000–7000 majapidamisele.
MAANUS MASING

DigiSaart esindavad Väljaküla ja Uduvere mehed Raido Külaots ja Priit Pihel. Mõlemad on oma taustalt võrguehitajad, kes on rajanud Eltelis töötades lairibavõrke ja kohalike inimestena näinud, et seni pole keegi selle teemaga edasi tegelenud.

Mehed on varem Saarte Häälele rääkinud, et DigiSaare idee hakkas idanema, kui Priit mõne aja eest maale kolis ja kiire internet seal temani ei ulatunud. Raido elab aga maal juba kümme aastat ja temalgi ei ole seal mingit netivõimalust, ainult 4G. See sundiski tegutsema.

Kohtumised külamajades

Paari viimase kuu jooksul on kiire internetiprojekti tarvis üht-teist juba ära tehtud. Külaotsa sõnul on projekt praegu sellises seisus, et asutatud on OÜ Digisaar, mille omanikud on Pihtla ja Muhu vald.

Valminud on ka koduleht, kus saab juba praegu liitumissoovist teada anda. “Hetkeseisuga on laekunud ca 500 sooviavaldust ja seda ilma erilise reklaamita,” tunnistas Raido Külaots. Praegu on info tema sõnul liikunud vaid sotsiaalmeedia ja kohalike omavalitsuste kodulehtede kaudu.

Kohe on aga minemas suuremaks teavitamiseks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on lubanud rahastamise kriteeriumid välja töötada neljanda kvartali jooksul. Seega on Külaotsa sõnul nende praegune plaan huviliste arv selgeks saada selle aasta lõpuks. “Alustame kohe teavituskampaaniaga ja postitame Saare maakonnas asuvatesse postkastidesse Digisaart tutvustava brošüüri,” avaldas ta.

Ühtlasi alustavad nad projekti tutvustamisega kogukondades. Esimene kohtumispaik on Kiratsi külamaja ja seal räägitakse asjast juba sel pühapäeval, nädalapäevad hiljem on kokku lepitud kohtumine Anseküla seltsimajas. “Ootame rohket osavõttu ja vastame kõigile küsimustele,” kinnitas Külaots.

Mis saab siis, kui piisavalt netihuvilisi kokku ei saa, ei tahtnud projekti vedurid spekuleerida. Külaots tõdes, et sellele küsimusele saab vastata siis, kui ministeerium on välja töötanud projektide rahastamise kriteeriumid.

“Saame öelda vaid seda, et huvi nn viimase miili projektide ehitamise vastu on suur ja on vaid aja küsimus, millal projekt teoks saab,” sõnas ta.

Praegu on projekti käivitamise eelarve 21 500 eurot. “Kogu Digisaare projekti realiseerimise eelarveks oleme arvestanud ca 14 miljonit eurot, mille eest saaks fiiberoptilise sidekaabli tuua 6000–7000 majapidamisele,” selgitas Raido Külaots.

Kindel rahastusmudel

Rahastuse mudel oleks seejuures järgmine: 15% kogumahust oleks omaosalus liitujatelt, 35% oleks riigipoolne toetus ja ülejäänud 50% oleks pikaajaline laen, mis tuleks võtta Digisaar OÜ-l endal.

Kogu selle raha eest saab valmis ehitada fiiberoptilise kaablivõrgu soovijate hoonetesse, võimaldamaks kasutada kaasaegset, kiiret, stabiilset ja sõltumatut digiteenust, milleks võib olla kas internetiühendus, telepilt, koduvalve, tark maja vmt.

Külaotsa sõnul liiguvad nad praegu graafikus, kus projekteerimise ja esimeste etappide ehitusega saaks alustada kindlasti juba 2018. aastal. Projekt võtaks eeldatavalt neli aastat, kuna selle maht on Külaotsa kinnitusel liialt suur, et seda lühema perioodiga realiseerida. “Samas saame kinnitada, et esimesena valminud lõike saab hakata kohe kasutama ja teenuse saamiseks ei pea ootama projekti lõpptähtaega,” märkis ta.


Ülikiire ilmast sõltumatu internet

Tegemist on Saare maakonna omavalitsuste ühisprojektiga, mille eesmärk on luua nüüdisaegne IT-taristu, mis annab võimaluse paremateks elu- ja töötingimusteks. Praegusaja infoühiskonnas on kvaliteetne ja kiire internetiühendus oluline eeldus maapiirkondade konkurentsivõime ja hea elukeskkonna säilitamiseks. Tegijate kinnitusel on DigiSaare projekt soodsaim neile, kes liituvad sellega praegu. Seda seetõttu, et ehitust toetab ka riik. Hilisemad liitujad maksavad aga tasu juba vastavalt tegelikele kuludele.

DigiSaare lairibaühendus on kvaliteetne ja ülikiire sõltumata ilmast, vahemaast või sellest, kui palju on piirkonnas teisi internetikasutajaid. Lairiba püsiühendus suudab tagada kvaliteetse alla- ja üleslaadimiskiiruse igas olukorras.

Projektiga loodav valguskaablivõrk võimaldab kasutada ka kõige kiiremaid internetipakette.

Allikas: www.digisaar.ee


KOHTUMISED
* Kiratsi külamajas 17.09 kell 16
* Anseküla seltsimajas 29.09 kell 19

Print Friendly, PDF & Email