Nasvakaid selgitused ei veena (4)

Nasva aleviku Luha detailplaneeringule vastuväidete esitajad ei kavatse neist loobuda, kuna leiavad, et planeering ei käsitle probleemseid kohti piisavalt.

Nasva alevikuvanema Piret Kuldsaare vallavalitsusele saadetud kirjas nenditakse, et Lääne-Saare vallavalitsus on rikkunud hea halduse tava ja selgitamiskohustuse põhimõtteid.

“Vallavalitsus on küll formaalselt vastanud kõikidele punktidele, mis vastuväidetes esitati, kuid haldusorgan peab kooskõlas hea halduse tava ja selgitamiskohustusega andma põhjalikke ning arusaadavaid põhjendusi detailplaneeringu kehtestamise osas,” seisab kirjas.

Kokkuvõtlikult peab haldusorgan käituma kodanikusõbralikult kõige laiemas mõttes, kuid käesoleval juhul ei ole Lääne-Saare vallavalitsus vastuväidete esitajate hinnangul oma vastuse koostamisel piisaval määral järginud haldusmenetluse seadustiku põhimõtteid.

Lääne-Saare valla infotöötaja Merike Lipu sõnul on vallavalitsusel nasvakate kirjale aega vastata 30 päeva ja hetkel ametlikku vastust koostatud ei ole.

Print Friendly, PDF & Email