JUHTKIRI: Mida selga panna? (2)

Küsimus, kas õpilased peaksid koolis kandma koolivormi või mitte, kerkib aeg-ajalt ikka üles. Samuti see, kas laste riietumisele ja väljanägemisele tohib ikka reegleid ja piiranguid seada. Peab ju nii mõnigi noor seda oma eneseväljendusvabaduse piiramiseks.

Koolivormil on nii pooldajaid kui ka vastaseid. Esimesed leiavad, et ühtne soliidne vorm muudaks nii õpilaste kui ka nende vanemate elu lihtsamaks – pole vaja pidevalt mõelda, mida jälle selga panna või lapsele selga anda. Pealegi – kui on ühtne koolivorm, ei hinda õpilased üksteist selle järgi, kellel on uhkemad ja kallimad rõivad ning kes käib riides teistest kehvemini.

Samas ei ole koolivorm kõigi perede jaoks sugugi odav lõbu. Komplekti soetamine, eriti veel kasvueas lastele, on üsnagi kulukas. Korralikke rõivaid saab aga ka teise ringi kauplustest. Ja soodsalt.

Pealegi – nii mõnelgi lapsevanemal või siis vanavanemal on selgesti meeles, millist trotsi tekitas sundus kanda ühesugust – ja mitte just kõige nägusamat – koolivormi.

Olgu selle vormiga, kuidas on, koolis kui õppeasutuses tuleks õpilastel – ja ka õpetajatel! – arvestada, et nende välimus oleks korralik ega riivaks kellegi silma. Kõige tähtsam on keskenduda õppetööle.

Print Friendly, PDF & Email