Vallavalitsus alustab kaheksa osakonnaga (5)

Ühinemise juhtkomisjon kiitis kolmapäeval heaks Saaremaa vallavalitsuse struktuuri, mis hakkab koosnema kaheksast osakonnast.

Vallavalitsuse poliitiline ülesehitus ehk see, mitu abivallavanemat lisaks vallavanemale Saaremaa vallas olema saab, selgub pärast valimisi. Ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu ütles Saarte Häälele, et juhtkomisjoni koosolekul, kus eelnõu üldjoontes heaks kiideti, leiti siiski, et erinevate teenuskeskuste teenistuskohtade vajadus tuleb veel ükshaaval üle vaadata.

Juhtkomisjoni otsuse kohaselt on Saaremaa vallavalitsuses kaheksa osakonda: ehitus- ja planeeringuosakond, majandus- ja haldusosakond, keskkonnaosakond, haridus- ja noorsootööosakond, kultuuri- ja spordiosakond, sotsiaalosakond, arendus- ja kommunikatsiooniosakond ning tugiteenuste osakond.

Samuti on vallavalitsuse struktuuris 12 teenuskeskust (Kihelkonnal, Laimjalas, Leisis, Kärlal, Lümandas, Mustjalas, Orissaares, Pihtlas, Salmel, Tornimäel, Valjalas ja Iidel).

Eelnõu kohaselt on nn peamaja struktuuris 129 teenistuskohta ja neile lisanduvad teenistuskohad teenuskeskustes. “Viimaste puhul on oluline, et kohalik asjaajamine, nagu sotsiaaltöö, suhtlus kogukonnaga, heakord, väiksemad remonttööd jm, oleks tagatud kohapeal ja teenuskeskus oleks inimestele avatud,” märkis Heinsalu.

Ühinemise tegevjuht lisas, et praeguste omavalitsuste struktuur on väga erinev ja nii on väiksemate vallavalitsuste töötajate hulgas ka näiteks koristajad, kalmistuvahid, koduhooldajad jt. Seetõttu tuleb uue valla koosseisu viia 62 sellist töökohta. Heinsalu märkis, et suuremates omavalitsustes on need küsimused lahendatud läbi hallatavate asutuste või on tellitud vastav teenus.

Saaremaa vallavalitsuse struktuuri viiakse üle ka need teenistujad, kelle tööülesanded jäävad suuresti samaks. Küll aga korraldatakse avalik konkurss osakonnajuhatajate ametikohtadele ja uue sisuga teenistuskohtadele.

“Osakonnajuhatajate ametikohad ei ole poliitilised. Võrreldes praeguste väiksemate vallavalitsustega, kus üks inimene täidab väga erinevat laadi ametiülesandeid, võimaldab uus struktuur teenistujatel spetsialiseeruda ja see omakorda tagab ka parema avaliku teenuse,” ütles Heinsalu.

Saaremaa vallavalitsuse struktuuri ning teenistuskohtade täitmise põhimõtetest ja ajakavast anti eelmisel nädalal ülevaade kõigile Saaremaa omavalitsuste teenistujatele. Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade loetelu kinnitab oktoobris valitav Saaremaa vallavolikogu.

Print Friendly, PDF & Email