Koolirahu näitab eeskuju

Alates 1999. aastast on Eestis õppeaastat alustatud koolirahu väljakuulutamisega. 2013. aastal toimus see Kuressaares, kus üheskoos hüüti: “Koos on kena!” Sel õppeaastal jõudis järg taas Tartusse, kus üleriigiline koolirahu kuulutati välja tunnuslausega “Mina olen eeskuju!”. Koolirahu läbivaks ideeks on turvaline ja sõbralik koolikeskkond õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile, lapsevanematele ja erinevatele kooliga seotud huvigruppidele. Tänavuse koolirahu eesmärk on isikliku eeskuju propageerimine ja üksteisemõistmise väärtustamine. Eeskujulikku kooliaastat!

Marii Kõrgesaar
noorsootöö spetsialist

Print Friendly, PDF & Email