Konkurss vanemarhitekti ametikohale

Kuressaare linnavalitsus võtab teenistusse vanemarhitekti, kelle ülesandeks on linna arhitektuuri-, planeerimis- ja välireklaamialase töö tegemine ning projekteerimistingimuste ja detailplaneeringute lähteseisukohtade vormistamine. Kandidaatidelt eeldatakse erialast kõrgharidust, erialase töö kogemust, ehitus- ja planeerimisvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmist ning detailplaneeringute lähteseisukohtade ja projekteerimistingimustega vormistamisega seotud dokumentatsiooni koostamise oskust. Kandideerimise tähtaeg on 22. septembril kell 12. Täpsem teave on linna kodulehel www.kuressaare.ee rubriigis „Ametlikud teated“.

Lisainfo: ehitusnõunik Rein Kallas,
tel 455 0504, rein.kallas@kuressaare.ee.

Print Friendly, PDF & Email