Huvitegevuse hooaeg tõotab tulla mitmekesine

Suvevaheaeg on nagu linnulennul taas lõppenud ning tegusaid noori on ootamas põnev ja mitmekesine huvitegevuste maailm.

TÕHUS REGISTER: Haridusosakonna spetsialist Helen Vainula tõdeb, et
Kuressaare hariduse registrite süsteem on kogu Eestis ainulaadne, pakkudes suurt huvi ka täna Kuressaaret külastavatele Valga linnavalitsuse esindajatele.
Kristiina Maripuu

Huvitegevustega tegelemiseks on Kuressaare linnas loodud tingimused nii üldhariduskoolides kui ka linna muusika-, kunsti- ja spordikoolis. Ka noortekeskus Noortejaam pakub uusi ja huvitavaid tegevusi ning kõik noored on oodatud vaba aega veetma ja sisustama.

Lisaks mitmekesistavad huvihariduse ja vaba aja veetmise võimalusi erahuvikoolid, spordiklubid ja noorteühingud. Anne kunstistuudio pakub uuendusena sel aastal huviringis osalemist stuudio vormis, mis tähendab, et on alguse kellaaeg, aga tegevus lõpetatakse, nagu igaühele sobib. Samuti rakendatakse õpilastele huviringides ainult algvanust. Seega tekivad erinevas vanuses osalejad, grupp on huvitavam ja üksteiselt õpitakse rohkem. Semiiris toimub aga 4.–8. septembrini tasuta proovinädal ja kõik huvilised on oodatud.

Kogu info Kuressaares pakutava huvitegevuse kohta ja ringidesse registreerumine toimub huviharidusregistris aadressil https://huviharidus.kuressaare.ee/. Alates käesolevast õppeaastast hakkab huvihariduse register koondama järk-järgult andmeid ka kõigi ühinevate valdade huvitegevusvõimaluste kohta. See pakub võimaluse saada soovi korral ülevaade pea kogu maakonnas pakutavatest huvitegevustest.

Lapsevanemad peaksid esmalt registris üle vaatama ja muutma oma lapse andmed käesoleval õppeaastal (nt klass), seejärel on võimalik laps ringidesse lisada. Lapse lisamise ringi võib algatada ka ringijuhendaja ning sel juhul on vanema ülesanne kinnitada õpperühmaga liitumine kahe nädala jooksul. Õppur arvatakse õpperühmast välja lapsevanema vastavasisulise registris vormistatud avalduse alusel alates avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

Registrisse sisselogimine on võimalik ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Erandkorras võib lapsevanem esitada oma lapse registreerimise kinnituse ka paberkandjal kas ringijuhendajale või linnavalitsusse haridusosakonda.

Täiendav info ringijuhendajatelt või Kuressaare linnavalitsuse haridusosakonnast Tallinna 10, II korrusel: Helen Vainula, tel 45 50 526, 53 488 040, helen.vainula@kuressaare.ee, kabinet 217 või Õilme Salumäe, tel 45 50 514, 51 89 952, oilme.salumae@kuressaare.ee, kabinet 221.

Põnevat huvitegevusterohket õppeaastat!

Helen Vainula,
Kuressaare linnavalitsuse haridusosakonna spetsialist

Print Friendly, PDF & Email