“DigiSaar” ootab sooviavaldusi

Saare maakonna omavalitsused valmistavad ette ühisprojekti “DigiSaar”, mille eesmärk on luua nüüdisaegne ning paremaid elu- ja töötingimusi võimaldav IT-taristu. Selleks on vaja välja selgitada, kuhu ja kui palju on vaja ehitada valguskaablivõrku. Kogu ettevalmistav töö saab tehtud veel 2017. aasta jooksul ja võrku hakatakse ehitama tuleval aastal. Lairibaühenduse ja soodsa liitumise kohta saab täpsemalt lugeda lehelt www.digisaar.ee ja seal saavad huvilised täita ka sooviavalduse.

Print Friendly, PDF & Email