Vallad koguvad tasuta poolsada tonni eterniiti (6)

Lääne-Saare ja Pihtla vald korraldavad eterniidijäätmete tasuta kogumise aktsiooni, mille käigus võetakse vastu poolsada tonni eterniiti.

Lääne-Saare valla kodulehe teatel peavad soovijad oma eterniidikoguse registreerima kuni 18. septembrini või kuni vastuvõetava koguse (ca 50 tonni kahe valla peale) täitumiseni. Registreerimisel tuleb lisaks isiku- ja elukohaandmetele teatada eterniidiplaatide arv ning kas on tegemist suurte (mõõdud ca 1,75 m x 1,13 m, kaal ca 25 kg) või väikeste eterniidiplaatidega (mõõdud ca 1,2 m x 0,7 m, kaal ca 8 kg).

Kampaanias osalemise eelduseks on see, et majapidamine oleks liitunud korraldatud jäätmeveoga, st tal peab olema kehtiv jäätmeveoleping OÜ-ga Prügimees, valla poolt kinnitatud vabastus jäätmeveost või on tal sõlmitud jäätmeveo ühismahutite kokkulepe.

Eterniidi peab kogumispunkti tooma elanik ise oma transpordivahendiga ja eterniidijäätmed tuleb lappida kogumispunktis asuvasse jäätmekonteinerisse. Kogumisringi toimumisaeg on täpsustamisel (toimub septembri lõpu või oktoobri nädalavahetustel). Täpsematest kuupäevadest ja kellaaegadest teavitatakse maakonnalehtede ja teiste teabevahendite kaudu.

Eterniit võetakse vastu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti “Eterniidijäätmete kogumisringide korraldamine Lääne-Saare ja Pihtla vallas 2017” raames.


Eterniidijäätmete kogumispunktid
Lääne-Saare vallas
Lümanda keskuse parklas
Kärla teeninduskeskuse parklas
Muratsi pakendikonteinerite kogumisplatsil
Aste Coop Konsumi kaupluse esisel platsil/parklas
Nasva Ülejõe tänava parklas

Pihtla vallas
Kõljalas
Pihtla vallamaja juures

Print Friendly, PDF & Email