Maakonna elanike arv jätkab vähenemist

Saare maakonna elanike arv vähenes 2017. aasta augustis 21 inimese võrra.

Augustikuu jooksul registreeriti 25 sündi ja 43 surma (loomulik iive –18). Maakonda asus elama 77 uut elanikku, elukoha aadress väljaspool Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 80 endisel maakonna elanikul (rändesaldo –3).

Seisuga 1. september 2017 oli Saare maakonna rahvastikuregistri-järgne elanike arv 34 039. Aasta esimese kaheksa kuuga maakonna elanike arv praktiliselt muutunud ei ole. Tugevalt negatiivse iibe (–119) tasakaalustab positiivne rändesaldo (+117).

Suurim elanike kaotaja on Kuressaare linn, kus rahvastik on vähenenud 66 inimese võrra. Täpselt sama palju (66) on tõusnud Muhu valla elanike arv.

Print Friendly, PDF & Email