Kasum või/ja teenindus? (3)

Heino Kään

“On teatud teenused, mida riik peaks kodanikele tagama. Kas ei peaks ka postiteenus nende hulgas olema – kui üks normaalset elukorraldust tagav tingimus?” küsib muhulane Heino Kään.

Ega see olnud esimene kord, kui mul kerkis küsimus postikorraldusest maal, tõsi küll, seekord seoses raamatukogunduse ümberkorraldusega (Saarte Hääl, 4.07). Aga sel korral järgnes kibekähku, juba järgmises ajalehenumbris, Eesti Posti meediasuhete juhi Mattias Kaivu seletus-õigustus külapostkontorite kaotamisele. Neid olevat kulukas üleval pidada, postiteenus ei tasuvat ennast ära.

Segane lugu

Loen ja imestan – Eesti Post on veel olemas! Muidu ikka Omniva ja Omniva. Mina olin mõelnud, et Omniva on Eesti Posti ära erastanud. Teadjamad oskasid mulle seletada, et Eesti Post pole üldse erastatud.

Mis muud, kui kõiketeadvast internetist selgust saama. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusala asutuste nimekirjast riigi osalusega äriühingute seast leiangi AS-i Eesti Post (Omniva). (Olgu öeldud, et kõigis sealsetes edasistes dokumentides ei esine Omniva nime enam kordagi.) “Eesti Post on riigile (100%) kuuluv ettevõte, mis tegeleb kirjade ning muude postisaadetiste edastamisega nii Eesti piires kui ka välisriikidesse.”

“AS Eesti Post klassifikatsioon Riigivara seaduse alusel: valdavalt äriliste eesmärkidega äriühing.” “Omaniku ootused aktsiaseltsile Eesti Post” seavad kolm peamist eesmärki. Esimene neist on “tegelda valitud valdkonnas kasumliku ja efektiivse majandustegevusega, mis tagab riigile optimaalse ja stabiilse omanikutulu”. Teiseks “kasumi kaudu kindlustada üle-Eestilise postivõrgu arendamine ja funktsioneerimine”. Ja lõpuks ka “Riigisiseste ja rahvusvaheliste postiteenuste osutamine”.

Edasi surfates leian Kaubandus.ee alt Omniva juhatuse esimehe Joona Saluveere pikema seletuse: “Omniva grupp koosneb neljast suurest ärisuunast: postiäri, pakiäri, rahvusvaheline äri ja infoäri.” Saluveer rõhutas, et Omnivale on oluline universaalse postiteenuse kättesaadavuse tagamine kõikjal Eestis ning ettevõte otsib pidevalt võimalusi, kuidas seda klientidele võimalikult mugavalt teha. Informatsioon lõpeb seletusega: “Omniva kaubamärgi all tegutsev AS Eesti Post on rahvusvaheline kontsern, mis pakub posti-, logistika- ja infologistikateenuseid. Kontserni emaettevõte Eesti Post osutab posti-, logistika- ja infologistika- ning e-arvete käitlemise teenust.” Omniva allüksuste loetelu on mitukümmend nimetust pikk ja need pakuvad erinevaid teenuseid üle maailma.

Lisagem ülaltoodule teave, mida J. Saluveer edastas Postimehe lugejaile 1. augusti lehes: “2017. aasta esimesel poolaastal kasvasid Omniva äritulud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25 protsenti, kokku 51,8 miljoni euroni, seejuures toimus kasv kõikides Omniva ärivaldkondades.”

Mis on olulisem?

Jätkem nüüd need surfamised ja kirjatükid. Kui keegi ülaltoodust sai selgust Eesti Posti ja Omniva suhetest, on ju kena. Pean tunnistama, et mina küll ei saanud. Aga sain selgeks, et maainimene peab olema õnnelik, kui talle kusagil poenurgas või raamatukogus elementaarseid postiteenuseid osutatakse. Sest riik enamat ei nõua ja ärikasum rohkemat ei luba.

Aga kui läheneks probleemile teisest otsast? On teatud teenused, mida riik peaks kodanikele tagama. Kas ei peaks ka postiteenus nende hulgas olema – kui üks normaalset elukorraldust tagav tingimus?

Ministeerium leidis, et sellise teenuse osutamine on otstarbekas panna äriühingu õlgadele. Siis tuleb äriühingule selged ülesanded anda ja ka nende täitmist nõuda. Postiteenuste vähene tulusus oli ju ammu teada. Ilmselt seepärast see asi äriühingu hallata antigi, et muu äritegevuse tulude arvel süsteem käigus hoida. Nagu näha, on see Omniva kümnete miljonite juures täiesti tehtav. Mis on olulisem, kas maaelu taseme hoidmine või ministeeriumi dividendid?

Print Friendly, PDF & Email