Sotsiaalvedude pöörane hinnatõus pöördus üleöö tasuta teenuseks (7)

Arutelu Saaremaa valla sotsiaaltranspordi hindade üle sai eile ootamatu pöörde. Kui esialgse kava järgi taheti abivajajatelt edaspidi küsida iga kilomeetri eest euro, siis nüüd lubatakse sootuks tasuta vedu.

ODAV TRANSPORT: Saaremaa vallad kasutavad sotsiaaltranspordi jaoks riigilt tasuta saadud elektriautosid, mille kasutamine on võrreldes bensiini- või diiselmootoriga sõidukitega kordades odavam.
Sander Ilvest


Ühinemise eestvedajad on avalikkusele toonitanud, et erinevate valdade toetused on Saaremaa vallas plaanis ühtlustada kõrgeima määra alusel. Ehk näiteks saarlastele makstav sünnitoetus on edaspidi 380 eurot, nagu praegu maksab Laimjala vald.

Ühinemiskomisjonides on läbi arutatud ka sotsiaalvaldkonna erinevate toetuste teemad. Uuest aastast on need kõik vajaduspõhised ja sotsiaaltranspordi hinnad on samuti kavas ühtlustada. Praegu küsib mõni vald oma elanikelt kilomeetri eest 20 senti ja Lääne-Saare vald euro. Vahe on selles, et näiteks Pöide valla elanikud peavad Kuressaarde ja koju tagasi sõitmiseks läbima 100–120 kilomeetrit, Lääne-Saare vald asub linna ümber ja läbimist vajavad vahemaad on palju lühemad. Näiteks Tornimäe–Kuressaare ots maksnuks 1 €/km hinnakirja järgi 100 eurot.

Seepärast hakkaski Pöide vallavanem Andres Hanso ühinemise juhtkomisjoni viimasel koosolekul, 22. augustil eurose kilomeetrihinna vastu protestima.

Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe avaldas seepeale arvamust, et mõistlik oleks jätta sotsiaaltranspordi hind õigusaktiga kehtestamata ehk tasuta: “Eelkõige tuleks omavalitsusel hinnata, kellel on teenust vaja.”

Orissaare vallavanema Vello Runthali hinnangul on aga hinna kehtestamine siiski vajalik. Maapiirkondades ei ole ühistranspordivõrgustik alati rahuldav, sotsiaaltranspordi võimalus peab jääma, leidis ta koosolekul.

Kairit Lindmäe selgitas, et sotsiaaltransport on ette nähtud vaid nendele, kes ei saa liikumisraskuse, puude vms tõttu ühistransporti kasutada. See ei ole mõeldud ühistranspordi pikenduseks.

Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks selgitas, et Lääne-Saare valla sotsiaaltranspordi hind, mis on eelnõus aluseks võetud, on kehtestatud praktikast tulenevalt, välistamaks kuritarvitamist. “See ei tähenda, et inimesed, kes teenust tõesti vajavad, ei saaks hinna tõttu seda kasutada — neile on võimalus alati leitud,” sõnas Luks.

Kui Leisi volikogu esimees Andrus Kandimaa teatas, et linna ja maa sotsiaalhoolekannet ei saa võtta üheselt, siis Kairit Lindmäe sõnul on sotsiaalministeeriumist tulnud kindel vastus, et teenused peavad toimima ühtsetel alustel. “Erinevad hinnad ei saa jääda,” kinnitas Lindmäe.

Pöide volikogu esimees Marina Treima leidis aga, et ühtset hinda ei saa kehtestada, kui piirkonniti on olukord erinev.

TÄPSUSTATUD: Komisjonide liikmete tsitaadid pärinevad juhtkomisjoni 22. augusti koosoleku protokollist. 


KOMMENTAAR

Sotsiaaltranspordile hinda ei kehtestata

Erinevates omavalitsustes on sotsiaaltranspordile kehtestatud erinevad hinnad ja seetõttu tekitas Saaremaa vallas sotsiaaltranspordile hinna kehtestamine arutelu nii sotsiaalkomisjoni liikmete hulgas kui ka juhtkomisjoni koosolekul. Olukorra lahendamiseks olid kaalumisel mitmed erinevad võimalused ja hinnad. Praegu oleme jõudnud kokkuleppele, et sotsiaaltranspordile hinda ei kehtestata, mis tähendab, et sotsiaaltransporditeenus on sihtgrupile alates 1.01.2018 tasuta. Vastav muudatus on tehtud ka sotsiaalteenuste hindade kehtestamise määruse eelnõus.

Täpsustan, et sotsiaaltransporditeenust on õigus saada isikul, kellele on määratud puue ja kellel on sellest tulenevalt takistus isikliku või ühissõiduki kasutamisel. Sotsiaaltranspordi eesmärk on võimaldada teenust vajaval isikul kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Kairit Lindmäe,
ühinemise sotsiaalkomisjoni juht,
Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email