KOMMENTAAR: Saaremaale peab jääma valikuvõimalusi (6)

Kuressaare volikogu otsus ei ole seotud Orissaare gümnaasiumi jäämise või mittejäämisega. Jah, riik küll soovis seda alguses, aga linnavalitsus ei saanud sellega kuidagi nõustuda. Otsuseid Orissaare gümnaasiumi kohta saab enne ühinemist teha üksnes Orissaare vald ise.

Kõigi soov on, et Saaremaale peab jääma valikuvõimalusi. Selles valguses on oluline, et Orissaare gümnaasium, täiskasvanute gümnaasium ja ametikool jätkaksid keskhariduse andmist, sest kõigil on võrreldes võimaliku riigigümnaasiumiga oma selged erisused.

Eestis on enamik riigigümnaasiume rajatud õpilaste arvu kasvu varuga ja sisuliselt kõigis on maksimaalsest õpilaste arvust puudu rohkem kui 10%. Kõik ei soovi õppida riigigümnaasiumis ja seda on näidanud ka praktika Eesti teistes linnades. Kohalikele omavalitsustele kuuluvaid gümnaasiume on veel palju ja riik peab tagama nende ülalpidamise seadusest tulenevas mahus.

Läbi mitme aasta on vallajuhte kõigega kursis hoitud Saaremaa omavalitsuste liidu koosolekutel ning Lääne-Saare, Leisi ja Orissaare vallajuhid oleme kaasanud ka sel aastal toimunud riigigümnaasiumi aruteludesse.

Suured otsused ei ole kellegi ainuotsused ning ka riigigümnaasiumi otsus peab põhinema paljude inimeste soovide ja arvamuste ühisosal. Hea näide on laste arv: on neid, kes soovivad õpilaste arvuks 400, ja neid, kes soovivad rohkem kui 540 õpilasega riigigümnaasiumi.

Meil on valida, kas loobime kriitikanooli või saame keskel kokku ja läheme teemaga edasi. Minu veendumus on, et kesktee on edasiliikumiseks väga mõistlik valik. Olen koolireformi teemal jätkuvalt valmis kõigi soovijatega arutlema ning tänan kõiki, kes seda on teinud.

Madis Kallas
Kuressaare linnapea,
Saaremaa omavalitsuste liidu esimees

Print Friendly, PDF & Email