Ministeerium nõus robiinia raiumisega

Keskkonnaministeeriumi hinnangul on Kuressaares Raekoja tänaval kasvava hariliku robiinia raie eesmärgil kaitse alt väljaarvamine põhjendatud.

Sellise teate edastas keskkonnaametile ministeeriumi asekantsler Marku Lamp ja palus ette valmistada vastav ministri käskkiri.

Robiinia langetamiseks esitas linnavalitsusele taotluse Saaremaa tarbijate ühistu, kelle kinnistul kaitsealune puu kasvab. Linn omakorda esitas raieks taotluse keskkonnaametile, kes oma vastuses märkis, et tulenevalt läbiviidud paikvaatlusest ja Sulev Järve eksperthinnangust on amet seisukohal, et robiinia raie on tõenäoliselt vajalik inimeste tervise ja vara kaitseks. Raieloa väljastamise eelduseks on aga puu kaitse alt väljaarvamine.

Print Friendly, PDF & Email