LUGEJA KÜSIB: Meie töökotta toodi tegevuse lõpetanud firmast tööpinke…

Meie töökotta toodi tegevuse lõpetanud firmast tööpinke. Pink, millega pean nüüd tööd tegema, ei tundu eriti ohutu. Juhtimisnuppude puldist on näha, et mingid nupud on puudu, sest puldil on kinnikaetud augud. Kuidas saaks teada, mis seal aukudes peab olema?

Vastab Rein Reisberg, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Soovitan probleemi esmalt arutada ettevõtte töökeskkonnaspetsialistiga. Tema peab olema kursis, millised ohutusseadised on tööpingi valmistaja ette näinud. Kui ettevõttesse paigaldatakse uus tööpink, tuleb tööandjal läbi viia selle korrasoleku ja paigalduse õigsuse kontroll.

Kontrollimisel tuleb jälgida, et tööpingi konstruktsiooni või kasutusviisi poleks muudetud nii, et see halvendaks töövahendi ohutust, võrreldes valmistaja poolt ettenähtuga. Kinnikaetud augud juhtimispuldil viitavad sellele, et ilmselt on tööpingil mingeid muudatusi tehtud. Millised ohutusseadised on tööpingil ette nähtud, saab teada tööpingi valmistaja koostatud kasutusjuhendist.

Tavapäraselt peab tööpingi kasutaja alalises töötamiskohas olema vabalt juurdepääsetav töökindel seadis masina hädaseiskamiseks. Selle tunneb ära värvi ja kuju järgi – punane seenekujuline nupp kollasel alusel. Hädaseiskamisnupp on ette nähtud masina seiskamiseks hädaolukorra puhul ja peab olema kasutatav kohtadest, kus töötaja tavapäraselt tööülesandeid täidab. Tööpingi seiskamine võib olla vajalik näiteks juhul, kui töötaja riietus on jäänud tööpingi vahele.

Parema ohutustaseme saavutamiseks on mõnele tööpingile paigaldatud ohutusseadised, mis seiskavad tööpingi, kui töötaja hakkab lähenema ohualale. Sellised seadised on ohutusmatid, turvakardinad, ohutustrossid, fotoandurid ja blokeeringuga katted või väravad.

Print Friendly, PDF & Email