Lautri- ja supluskoht kütab Pöidel kirgi (19)

Pöide vallavolikogu ei pooldanud Sitme lautri ja supluskoha andmist MTÜ Sitme Ranna Selts omandisse, kuigi just seda selts taotleb.

SELGITAB ASJA: MTÜ Sitme Ranna Selts seisukohti oli selgitama ja kaitsma tulnud selle juhatuse liige, endine Pöide vallavanem Jüri Linde.
IRINA MÄGI

Pöide volikogu teisipäevasel istungil oli üks päevakorrapunkte Kanissaare külas asuva Sitme lautri ja supluskoha kui vallavara tasuta kasutusse andmine. Selle punkti ja vastava eelnõu arutamine võttis suure osa istungi ajast ning paisus üsnagi emotsionaalseks.

MTÜ Sitme Ranna Seltsi esindaja Jüri Linde sõnul soovib Sitme ranna selts saada kaht, Sitme ja Sitme paadisadama katastriüksust vallalt enda omandisse, mitte tasuta kasutusse. Ning et viimasega nõustub selts üksnes omandi vormistamiseni. Nii on öeldud ka selgituskirjas, mille Ula, Talila ja Kanissaare küla elanikke esindava seltsi juhatus Pöide volikogu esimehele saatis.

“Kui paari kuu pärast Pöide valda enam pole, vaid on üks suur omavalitsus, on mõistlikum, kui see maatükk kuuluks kohalikule kogukonnale ehk nende kolme küla elanikele,” lausus Linde oma sõnavõtus volinike ees. “Praegu me kasutame seda maad, oleme seal tegutsenud vabatahtlikkuse ja omafinantseerimise alusel, aga tahame sinna teha suuremaid investeeringuid. Mõelge ise, kas teie oleksite nõus panema oma raha kellelegi teisele kuuluva vara arendamisse?”

Ka soovitas Linde, et volikogu teeks oma otsuse võimalikult kiiresti – et Sitme ranna selts ei peaks taas hakkama läbirääkimisi pidama uue, Saaremaa valla volikoguga.

“Kui on tegus MTÜ, kes tuleb asjaga toime, miks ei võiks seda aasta-kahe pärast teha?” uuris seepeale vallasekretär Maire Käärid.
“Mis on vastuargument, et seda otsust mitte täna teha?” küsis Linde.

“Suure valla tulek ei ole argument, et peaksime selle hirmus tegema kiireid otsuseid, kus anname valla vara omandisse ära oma inimestega rääkimata ja nende huvisid silmas pidamata,” leidis seepeale volikogu esimees Marina Treima.

“Meie volikogu on läbi aastate kujundanud põhimõtte, et sadamad ja lautrikohad jäävad avalikku kasutusse,” teatas Maire Käärid. “Need on kohad, kus inimesed peavad pääsema mereranda.”

“On oluline arvestada, et see paik jääks selliseks kohaks, kus saaksid käia mitte ainult nende kolme küla inimesed, vaid teisedki,” lisas Treima.

“Me ei taha sadamat kinni panna, kindlasti mitte,” teatas Linde.

Vallavolinik Priit Lulla leidis, et volikogu peaks lautrikohtade kasutajate osas lähtuma võrdse kohtlemise põhimõttest.

Hääletusel, kas anda kaks katastriüksust Sitme ranna seltsi omandisse, oli selle poolt kolm volinikku, vastu samuti kolm, üks aga erapooletu.

“Omanditeema läheb juba edasi suures Saaremaa vallas,” resümeeris volikogu esimees Marina Treima. “Kui see on teie tahe,” vastas Jüri Linde.

Kuna selgus, et juriidilised nüansid Sitme ja Sitme paadisadama kinnistu tasuta kasutusse andmiseks – näiteks tähtaeg – vajavad siiski põhjalikumat arutelu, lükkus teema edasi järgmisele istungile.

Kuigi volikogu komisjon soovitas anda Sitme ja Sitme paadisadama katastriüksuse Sitme ranna seltsile 99 aastaks tasuta kasutusse, tõdes vallasekretär Maire Käärid siiski, et tähtaeg 99 aastat kehtib hoonestusõiguse puhul. “MTÜ-dele oleme maad kasutada andnud läbi võlaõigusseaduse 15 või 20 aastaks,” märkis Käärid.

Print Friendly, PDF & Email