Koerahammustus läks maksma 160 eurot (5)

Naist jalast hammustanud koera omanikul tuli väärteomenetluse korras välja käia trahvisummana 160 eurot ja katta ka otsuse vaidlustamisega seotud kohtukulud.

Kersti Kukk kaebas talle 24. aprillil Lääne-Saare vallavalitsuse järelevalvespetsialisti Katrin Hämelaineni poolt kiirmenetlusega määratud rahatrahvi edasi kohtusse. Kohtus ütles Kersti Kukk, et see, kas naabrinaist hammustanud koer kuulus temale, ei ole kindel, sest tema ise hammustamist pealt ei näinud. Kannatanu sõnul oli see aga juba mitmes kord, kui sama koer inimesi avalikul külateel ründab.

Kohus otsustas kaebuse rahuldamata jätta ning seega tuleb koeraomanikul määratud trahv 160 eurot ära maksta. Lisaks peab Kersti Kukk tasuma protsessi menetluskulud.

Print Friendly, PDF & Email