Saare perearstid teenisid keskmiselt 1628 eurot (5)

Tervise Arengu Instituudi uuring perearstiabi asutuste majandustegevuse kohta aastatel 2005 kuni 2015 näitas, et Saaremaa perearstid said 2015. aastal keskmiselt 1628 eurot kuus. Võrdluseks, 2010. aastal oli keskmine palk Saaremaa perearstidel isegi veidi kõrgem, 1655 eurot. 2006. aastal oli see aga vaid 704 eurot. Rääkides õendustöötaja keskmisest kuupalgast, siis 2006. aastal oli see Saaremaal vaid 399 eurot, kuid 2015. aastaks oli palk samuti kasvanud veidi üle 1000 euro.

Uuring toob ka välja, et perearstikeskused on üks stabiilsemalt toimivaid üksusi tervishoiusüsteemis, kuigi viimasel viiel aastal on nende tulude kasvutempo aeglustunud. Aastatel 2005–2015 on keskused lähtunud teenuste valikus selgelt haigekassa rahastusest. Perearstiabi asutuste tuludest moodustavad haigekassa rahastatavad teenused seejuures koguni 92–95%.

Saaremaal on tulude kasv olnud iseenesest korralik. Kui 2005. aastal oli keskmine tulu Saaremaal perearstikeskuse kohta 58 000 eurot, siis 2015. aastal teeniti 158 000 eurot. Ka patsientide nimistud on kasvanud. 2013. aastal oli Saaremaa perearsti nimistus keskmiselt 1863 inimest, 2015. aastal aga 1996 inimest.

Print Friendly, PDF & Email