Saare maakonnas tuleb küttida vähemalt 1900 siga (4)

Keskkonnaamet kehtestas Saare maakonna metssigade tänavuseks minimaalseks küttimismahuks 1900 looma.

See on sama arv, mida on soovitanud keskkonnaagentuur. Maakonna jahimehed ise pakkusid miinimummahuks 1225 siga.

Ameti otsuse kohaselt jaotatakse käimasoleval ehk 2017/2018. jahiaastal 50% maakondlikust minimaalsest metssigade küttimismahust jahipiirkondade vahel proportsionaalselt nende pindala järgi.

Ülejäänud küttimismahu jaotusel lähtub keskkonnaamet 25% ulatuses jahipiirkonna kasutaja poolt 2017. aasta kevadel keskkonnaagentuurile esitatud küttimissoovidest ja 25% ulatuses metssigade arvukuse hinnangutest.

1. augusti seisuga oli maakonnas kütitud 780 metssiga, neist Aafrika seakatkule positiivseid 44. Hukkunud sigu on käesoleval jahindusaastal leitud 62.

Print Friendly, PDF & Email