MUHU UUDISSED: Kuolid akkavad puhas pihta

Ikka terit neh. Pihelgamarjad oo juba ammuks punased, muedu mitte ep usukskid, et sui akkab otsa soama ja oome oo taris lapsed kuoli soata. Nobemad juba võtvad tuhlistkid.

Uudissime oo sii niipalju, et Liiva postkontur oo natusse aega kindi nüid jälle 30. augustist kuni 13. septembrini. Omasid pakkisid soab niikaua soata Orisarest. Nende postkontur oo lahti esmasbest riedeni kellu ühessast neljani. Ja kis tahab kirja posti soata, siis niikaua soab omale kirjakandja kojo kutsuda. Tuleb paljast elista televonni piale 66 16 616. Elista soab esmasbest riedeni kellu ühessast omingu õhta kahessani ja laupa ja pühabe ühessast kolmeni. Ja siis muudkut tullasse ja viiasse kirjad kohe kottu või konturist ää. Ja neh, sellesamma kirjakandjale soab siis maksud koa ää maksa ja lehti tellida ja pakkisid soata ja masu raha soab koa koardiga taa kaudu kätte. Sur pienike värk.

Riede, neh siis akkab uus kuolivoasta pihta. Ja riede pietse muuseumis jälle ää koa muistse aa kuolitund nende lastele, kis seevoasta esimese lassi lähtvad. Ja neid oo Muhus seevoasta kogunisti kakskümmend tükki. Ja muuseumi kunstitallis oo viel kuni septembri lõpuni ülal näitus “Meie mineviku tulevik”.

Ja laupa, siis akkab pärandikuolil koa uus õppevoasta. Nõnna passib ütelda küll. Septembrikuu läbi oo iga laupa Liiva pasturaatis või selle soadavas ikka mõni õppemise päe. Teesel septembril oo esteks kohe laanid paikas, et katsub selle ää põlen talli vared sihest kenaste korda tiha. Neh, iseäranis oodetse lapsi ja nuori abiks. Aga muidugist ää ep põlata ühtegit käte- ega jalapoari, midast kampa pakutse. Alguse aaks oo kell ükstesn. Pärandikuoli kodulehe pial oo nõuke link, kus soab ennassid kirja koa panna. Neh, siis tiab paramini supiga arvesta.

Ja kui juba laupa talli varemed kenaste puhtaks soab, siis oo mõte kohe pühabe õhta sial miskit korralda koa. Neh tuleb ju ikka kindlaks tiha, mise jäuks sie kohtpaik edaspidi kasuta sünnib. Ükskid asi ep juhtu sii ilmas-moas niisammati mitte. Mis sial soama akkab, seda viel kuuleb-näeb. Ma igaks juhuks lubama ep akka, aga tiada oo, et nuorematel inimestel soab sial kindlaste ühnagid põnev olema.

Ja tuleva nädali lõppus, ühesandal septembril pietse jälle väena silla pial lustipiknikku. Kis minevoasta köisid, nie juba tiadvad, et igaüks võtab oma jäuks midagid lava piale seltsi ja neh, aritud inimene koristab oma laga koa pärast ää. Sedakorda oo Kuldsed Lehtrid oma pasunatega koa sial muusikad tegemas. Piknikku pietse õhta kellu kuiest kümneni ja pasunakuori kuuleb kellu poolest kahessast. Et siis ikka taevatuaet selle õhta soarlane või muhulane oleks!

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email