Linnuses on väljas Saaremaa raudtee ajalugu (1)

Eilsest on Kuressaare linnuses võimalik uudistada uut näitust, mis annab ülevaate Saaremaal kunagi eksisteerinud raudteedest ja sellestki, mis neist tänaseks järele on jäänud.

RONG SEE SÕITIS: Endel Püüa osutab stendile, mis jutustab Saksa väliraudtee üleandmisest Kuressaare linnale 1918. aastal.
IRINA MÄGI

15 stendil on ülevaade raudtee erinevatest perioodidest, alates saja aasta tagusest Saksa armee kitsarööpmelisest kuni Teise ilmasõja järgse laiarööpmelise punavägede militaarraudteeni. Nende jaoks, keda asi lähemalt huvitab, on ekspositsiooni pandud erinevad trükised, kust võimalik raudtee kohta rohkem infot saada.

Näituse kokku pannud Saaremaa muuseumi direktor Endel Püüa, kes on teemaga mitukümmend aastat tegelenud, nentis, et tema huvi asja vastu pole raugenud ja kindlasti on raudteega seotud uurimismaterjali võimalik leida veel ja veel. Samuti märkis ta, et omaaegset taristut, millel muuseas praeguseni kulgeb kümneid kilomeetreid maanteid, võiks paremini eksponeerida ja näiteks Kuressaares Kalevi tänaval asuvale kunagisele jaamahoonele paigaldada selgitava sildi.

 

Print Friendly, PDF & Email