ÜLESKUTSE: Turvaliselt liigeldes kooli!

Selle nädala lõpus ja ka järgmise nädala alguses on korrakaitsjate tähelepanu suunatud eeskätt lasteasutuste ja ülekäiguradade juures toimuvale, et tagada turvaline koolitee kõigile suurematele ja väiksematele liiklejatele.

Oma esimesi samme kooli poole astub sel aastal meie maakonnas ligi 350 last, kes kõik vajavad uue olukorraga, sealhulgas ka üksinda liiklemisega kohanemiseks aega.

Juba traditsiooniks on saanud, et koolijütside abistamiseks, liikluse rahustamiseks ja ülekäiguradade märgatavamaks muutmiseks on esimestel koolipäevadel koolide ja ülekäiguradade juures väljas kollastes helkurvestides vabatahtlikud, abipolitseinikud ja politseinikud.

Nendel päevadel tuleks kõigil liikluses osalejatel varuda tavapärasemast märksa enam aega ja kannatust ning olla eriti tähelepanelik ja üksteisega arvestav. Kuna õhtud on muutunud juba pimedamaks, kinnitame endile ja oma lähedastele külge ka helkurid.

Meie kõigi südameasi on olla lastele heaks eeskujuks. Säravat ja turvalist kooliteed!

Kuressaare politseijaoskonna noorsoopolitseinikud Kaisa Nurm, Kedi Randi ja Ahto Aulik

Print Friendly, PDF & Email