RMK avab vaate Linnulahele (3)

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) raiub Kuressaare külje all lahtede vahelise maantee ääres maha võsa ja puid, et avada vaated Linnulahele nii maanteedelt kui ka golfiväljakult.

RAIETÖÖD lahtede vahel ei toimu looduskaitselistel põhjustel, vaid on ette võetud puhtalt miljöö väärtustamiseks.
MAANUS MASING

“Tänaseks on töövõtja teinud mehhaniseeritud töö giljotiiniga, ees ootab töö käsitöövahenditega,” ütles RMK looduskaitsespetsialist Ants Animägi, kelle sõnul tehakse raietööd 1,8 km pikkusel lõigul.

Animägi sõnul toimub vaate avamine vastavalt kaitsekorralduskavale, mis näeb Linnulahes ja seda ümbritsevas alas suurt maastikulist väärtust. Seega ei ole käimasolevad raietööd looduskaitselised tööd, vaid on ette võetud puhtalt miljööväärtuslikul põhjusel. Tööde lõpetamise tähtaeg on 30. november.

Ants Animägi sõnul on erilist aktiivust Linnulahe vaate avamisega seoses üles näidanud Nasval elav loodusemees Hillar Lipp, kes on igal aastal keskkonnaametile tööde alustamise kohta järelpärimisi teinud.

“Olen mitu aastat seda asja sihipäraselt ajanud,” möönis Hillar Lipp, kelle sõnul on probleem selles, et siselahed kasvavad kinni ega ole enam vaadeldavad. “Kui me neid veekogusid ei ava, siis mida meil üldse näidata on, kõik kasvab ju võsasse ja metsa.”

Lipp oli seda meelt, et vaateid tuleks avada ka Suurlahele. Lahe veepind on võimalik väiksemate kulutustega maanteelt jälgitavaks muuta lahtede vahelise tee Nasva-poolses otsas, samuti Kallaku oja ümbruses. “See kõik on teretulnud tegevus ja ma usun, et kui initsiatiivi näidata, siis RMK seda ka teeb,” lausus loodusemees.

Hillar Lipp tõi välja, et pidevas kerkimises olev maapind on Suurlahe vee pindala viimase 80 aasta jooksul vähendanud 50–60 ha. “Kui me meelevaldselt kasvavat kõrghaljastust maha ei võta, siis me varsti ei teagi neist veekogudest midagi,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email