Levala õigeusukirik sai sünnipäevaks uue kuue (3)

90 aasta eest külameeste endi ettevõtmisel ehitatud Levala Neeva Aleksandri kiriku tänast nimepäeva tähistab kogudus uue katuse ja värske värvikorra saanud pühakojas.

RELIIKVIA: Peeter Oopkaup (vasakul) ja Toivo Treima näitavad Georg Oopkaubale 1949. aastal antud tänukirja, millele on alla kirjutanud piiskop Issidor.
MAANUS MASING

Kui teised ümbruskonna õigeusukirikud ehitati tsaaririigi rahaga, siis Levala kiriku ehitamiseks panid nelja küla – Saikla, Tumala, Ariste ja Levala – talumehed ise raha kokku ja lõid pühakoja oma kulu ja kirjadega püsti.

Üks ehituse eestvedajatest oli Georg Oopkaup, kes oli ka Levala koguduse kirikuvanem. Nüüd, pea sajand hiljem pani pühakoja remondile õla alla tema lapselaps Peeter. “Eks vanaisade tegusid tuleb meeles pidada,” põhjendas Peeter Oopkaup oma panust. Ehitust tundva mehena nentis ta, et hoone on kunagi püsti pandud omaaegsete talupojatarkuste järgi ehk võrdlemisi lihtsakoeliselt ja hakkas otsa lõppema.

Uue katuse ja värskendatud välisviimistlusega on kindel, et see maja seisab veel palju aastakümneid. “Väljast on ta kombes,” sõnas Oopkaup ja lisas, et kõpitsemist on veel akende kallal ning torni otsas olev rist tahab ülekuldamist. Ohtralt on veel tööd aga kirikus sees – välja tuleb vahetada põrand ja kogu elektrisüsteem.

Orissaare vald toetas kiriku remonti 2000 euroga, ülejäänud raha laekus annetustest, ka vajamineva puidu annetas OÜ Novara.

Oopkaup ütles, et tema side Levala kogudusega on pigem emotsionaalne, kuid koguduse preester Toivo Treima selgitas, et juhul, kui inimene on ristitud ja tasunud kirikumaksu, on ta ka koguduse liige. Peeter Oopkaup muigas, et tema pikalt maksmata maks on nüüd tagantjärele makstud, preester lisas, et seda jagub mitmekümneks aastaks ettegi.

Preester Treima sõnul ei ole Levala kogudus praegu suur, liikmemaksu tasujaid on poolesaja ringis ja teenistusi külastab viis-kuus inimest, suurematel pühadel rohkem.

Nimepäeva puhul toimub täna kirikus pidulikum jumalateenistus, kus osaleb ka Pärnu ja Saare piiskop Aleksander ning on kutsutud inimesed, kes aitasid hoonet ühiskondlikus korras parandada –Inga Luhaäär pereliikmetega, Ando Rand, Leo Suurtee ja Toomas Kakko Aristest ning naaberküla mees Jaan Kärner.


Levala kirik

Levala puukirik asub tegelikult Orissaare vallas Tumala külas Saikla-Nõmme surnuaia kõrval.

Levala kogudus loodi 1910 Tornimäe ja Ööriku kogudusest eraldamise teel ja selle esimeseks asupaigaks oli endine Rahula abikool. 1915 eraldati Saikla asula juurest Levala kogudusele ligi 70 tiinu maad, millele rajati koguduse kalmistu. I maailmasõja tõttu jäi kogudusel oma pühakoda ehitamata ja ajutisi ruume üüriti Kahutsi külas.

Kirikuehituseni jõuti Eesti Vabariigi ajal, kui kohalikud talumehed panid 1926. aastal koguduse kalmistu kõrval oma rahaga püsti palvemaja-tüüpi puust kirikuhoone. Väikese kellatorniga pühakoda pühitseti 1927 püha Neeva Aleksandri auks.

Allikas: www.eoc.ee

Print Friendly, PDF & Email