Klassides suurendati õpilaste arvu (8)

Kuressaare linnavalitsus suurendas vastavalt koolidirektorite palvele kahes linna koolis õpilaste arvu lubatud 24-st suuremaks.

Saaremaa ühisgümnaasiumi puhul oli tegu juba varem räägitud 1. klasside õpilaste arvu tõstmisega 26 õpilaseni klassi kohta. Lisaks on SÜG-is sel õppeaastal 26 õpilast 3.b, 4.a, 5.a ja 7.b klassis. 5.b klassis on 27 õpilast ning 4.b ja 6.b klassis 25. Kuressaare Vanalinna kooli 1.a õpilaste arvu suurendati 25-ni.

Print Friendly, PDF & Email