Ametiliit soovib lubatud palgatõusu (6)

Saaremaa kultuuritöötajate ametiliit tegi eile pöördumise Kuressaare linnavalitsusele, milles soovitakse maakonna keskraamatukogu töötajate palkade tõstmist 942 eurole, nii nagu seisab riigi ja TALO vahel sõlmitud kokkuleppes.

JÄRJEKINDEL: Saaremaa kultuuritöötajate ametiliidu juht Liilia Kõiv seisab kõikide keskraamatukogu töötajate huvide eest.
MAANUS MASING

Kultuuriminister Indrek Saar ja teenistujate ametiliitude keskorganisatsiooni (TALO) juhatuse esimees Ago Tuuling sõlmisid ühiste kavatsuste kokkuleppe kultuuritöötajate palkade kohta mullu 21. detsembril. Selle kohaselt pidi kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär sellest aastast tõusma 942 euroni kuus.

Palgafondi tõus puudutab riigieelarvest palka saavaid kultuuritöötajaid. Need on riigiasutuste, avalik-õiguslike institutsioonide, sihtasutuste ja maakonnaraamatukogude riigilt palka saavad töötajad. Silmas peetakse kõrgharidusega, kõrgema kutsekvalifikatsiooniga või kõrgharidusnõudega võrdsustatud spetsiifiliste eriteadmistega kultuuritöötajaid.

Kokkulepe on soovituslik ka kõigile teistele kultuurivaldkonnas tegutsevatele institutsioonidele, sõltumata nende haldusalluvusest või omandisuhtest.

Saare maakonna keskraamatukogu töötajateni pole palgatõus veel jõudnud. Saaremaa kultuuritöötajate ametiliidu usaldusisik, keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Liilia Kõiv nentis, et üldiselt on TALO ja riigi vahel allkirjastatud kõrgharidusega kultuuritöötajate palgatõusu leping positiivne. Tuleval aastal minnakse uutele läbirääkimistele, kus eemärgiks on 1060 eurot, et jõuda aastaks 2020 järele Eesti keskmisele palgale. See, et kokkulepitud palgatõus meie raamatukogu töötajateni pole jõudnud, on aga kahetsusväärne.

“Meie koostöö erinevate linnavalitsuse koosseisudega on olnud erinev. On neid, kes suhtuvad ametiliitu positiivselt, aga ka neid, kes ei tunnista meie olemasolu ja on tõrjuvad,” nentis Kõiv. Ta lisas, et osa parteisid soovivad ametiühingutega koostööd teha, teised jälle mitte, nii et ametiliit peab jälgima ka parteide seatud valimisloosungeid.

Linnavalitsuse teatel arutatakse pöördumist ametiliidu esindajaga täna.

„Loomulikult soovime, et kõrge kvalifikatsiooniga kultuuritöötajad saaksid nendele väärilist palka. Arvestades, et vabariigi valitsus on otsustanud suurendada kohalike omavalitsuste tulubaasi, on ka selle küsimuse puhul väljavaated tulevast aastast paremad,“ ütles linnapea Madis Kallas.


Tagasihoidlike inimeste esindaja

Saaremaa kultuuritöötajate ametiliit tegutseb Saare maakonna keskraamatukogus aastast 2002.

Algusest saati liidu usaldusisik olnud lasteosakonna juhataja Liilia Kõiv tõdes, et ametiliidu moodustamise tingis vajadus ennast tööandjale kuuldavaks teha. “Raamatukogus töötavad rahulikud ja tagasihoidlikud inimesed, kes ei ole valmis individuaalselt lahendama palgaküsimusi või muid tööandjast sõltuvaid küsimusi ning selleks saigi moodustatud ametiliit, kuhu kuuluvad kõik keskkogu töötajad,” selgitas ta.

Tänasel päeval tegeleb liit töötajate huvide kaitsmisega, esindab töötajaid läbirääkimistel tööandjaga ning ka koolitab ja jagab teadmisi. Kas liit on oma eesmärgid saavutanud? “Nii ja naa. Ei maksa oodata, et iga meie esitatud nõude peale kohe midagi tegema tõtatakse. Aga me saame vähemalt põhjendada oma soove ja pakkuda erinevaid variante,” rääkis Kõiv.

Ametiliidu esindaja osaleb ka töövaidluskomisjoni töös, kust saab suurepärast informatsiooni ning kogemusi tööandjate ja töötajate vahelistest teravatest probleemidest. “Olen kuulnud töövaidluses tööandjalt lauset, et “nad peaks õnnelikud olema, et ma neile töökoha lõin, nüüd nõuavad raha ka”!” märkis Kõiv.

Usaldusisiku sõnul on kahju, et ametiühingul lasub jätkuvalt nõukaaegne taak, et endiselt kujutatakse autokastist loosungeid hüüdvaid vihaseid töölisi, autoostulubasid ja kortereid jagavaid keemiliste lokkidega tädikesi ja mida kõike veel. “Inimesed kurdavad, et töötajatele makstakse vähe palka, neid koheldakse halvasti ja inimesed on sunnitud mujale tööle minema, aga ometi ei usuta, et ametiühingust võiks abi olla,” nentis ta.

Print Friendly, PDF & Email