Töötute read jäid suvega hõredamaks (4)

Statistikaameti avaldatud andmete järgi oli Saare maakonnas juulis 564 registreeritud töötut. Võrreldes juuniga langes töötute arv 15 inimese võrra.

Enim oli töötuid Kuressaares – 206 – ja suhteliselt palju ka Lääne-Saare vallas – 117. Samas oli nii linnas kui ka Lääne-Saares registreeritud töötute arv kuu varasemaga võrreldes kahanenud. Juunis oli neis paigus töötuid vastavalt 220 ja 123.

Töötute arv kahanes ka Pihtlas, Orissaares, Kihelkonnal ja Torgus. Juuli lõpuks oli mainitud valdades töötuna arvel vastavalt 35, 23, 9 ja 9 inimest. Ülejäänud valdades töötute arv kasvas. Nii oli läinud kuu lõpul Ruhnus kolm töötut, Laimjalas kaheksa, Mustjalas 17, Pöidel 19, Muhus 23, Valjalas 26, Salmel 29 ja Leisis 40.

Üle Eesti oli juuli lõpu seisuga töötuna registreeritud 29 594 inimest ehk 4,6% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr juulis Ida-Virumaal (10%) ja Valgamaal (8,3%) ning madalaim Harjumaal (3,4%) ja Saaremaal (3,5%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid juuli lõpus lihttöölised (23%), teenindus- ja müügitöötajad (18%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (17%).

Töötukassa maksis juulis töötuskindlustushüvitist 9461 inimesele üle Eesti. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 441 eurot ja hüvitisteks maksti kokku üle 3,5 miljoni euro. Ligi 151 euro suurust töötutoetust sai juulis 6846 inimest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa 493 inimesele. Keskmine juulis määratud hüvitis oli 1670 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 964 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa juulis 107 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli juulis 2024 eurot ja hüvitisteks maksti kokku üle 296 000 euro.

Print Friendly, PDF & Email