MUHU UUDISSED: Kenad suve jätku

Laupane juosmine läks iganest kenaste. Olli oln kõege suurem osavõtjate arv üldse, mis oo kunagid oln. 370 inimest. Neh, igakordas oo ikka oln kedagid või midagid, mis teeste ulkas ergemini silma akkab. Sedakorda põle Muhu siilikuid oln. Aga üks mies olli tuln Kuivastust paarutes suuskadega. Neh, nende suuskadel ollid ikka rattad koa all ja kõege viimaseks tullid üle lõpujoone neli rõemsad teletupsu. Väsin nad es paista väga olavad, ehkkid ollid koa juba Kuivastust tiele asun. Ja mine tia, kust ilmamoa otsast ää tuln! Või oopistükkis päris teletupsumoalt? Kisse sõukste asju tiab.

Aga valla kodulehe pial oo juba kõik kohjad kenasti kirjas.

Ma´p akka ete paramaidkid sii ää nimetama änam. Ja nõnna kut vallavanam lubas –kuuesteistmes Muhu juoks tuleb. Nõnna et ärge reenimist üht järgi jätke. Tuleva voasta oo jälle nobesid jalgu taris.

Pühabe madistati Koguvas. Kange lahingupidamine olli. Ja nüid sui lõppus oo Koguvas neid sündmusi vielgid. Laupa oo ju muinastulede üö jälle ja Koguva randas oo seda ikka pietud. Ja neh, eks neid tulesid tihasse sii mõjalgid. Igavoasta oo ju tehtud. Mis seevoasta piaks teistmuodi olema. Sie oo siis neh, kahekümne kuiendal. Pühabe, kahekümne seitsmenda keskomingust, kellu kümnest akkavad Liiva volleväljaku pial Muhu meistrivõistlused rannavolles. Küti Kalev jägab lahkeste selle kohta kõike, mis kiegid tiada tahab koa. Taa nummer oo 50 65 161.

Ja näitusi oo koa viel ülal. Koguvas oo kuu lõpuni “Ennenuti” ja “Meite tuleviku minevik”.

Minge aga muuseumi, sedaaegu kut sial uksed lahti oo ja küsige ja uurige, et kus nie sial ülal oo. Ja Hellamoa külakeskuses soab augustikuu lõpuni voadata Urmas Tulviste juonistuste näitust. Ja sial oo kaup nõuke, et teisibe ja kessiku soab voatama minna kellu ühessast kolmeni, neljabe kümnest kuieni ja riede ja laupa ühessast üheni. Pühabe ja esmasbe oo uksed kindi.

Seikluspargist oo kuulda, et tulevas kuus naad oo koa ikka viel vahest lahti. Nii tiheli änam põle kut sui. Aga riede ja laupa kellu kahestteistmest kuieni ja pühabe ühestteistmest kolmeni lastasse raja piale. Nõnna et kui ikka ilma oo, siis soab nädali lõppudel rõnkuda ja kodida küll viel.

Neh, et siis ikka kenad suve jätku ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email