Jahimees võitis kohtus keskkonnainspektsiooni (3)

Aasta alguses Roomassaares peetud seajahi eest karistada saanud jahimees vaidlustas trahvi ja kohus mõistis ta õigeks.

KUULIAUK, MIS TÕI JAMA KAELA: Jahti peeti lennujaama vastas olevas kolmnurgas, kus luureandmetel oli 3-4 metssiga. Jahimees Harri eemaldus haavatud looma jälitades kütiliinist ja tulistas kaks lasku. Üks neist tabas valgustusposti.
MAANUS MASING

Keskkonnainspektsioon karistas jahimees Harrit 280-eurose trahviga selle eest, et mees osales Roomassaare poolsaarel ühisjahis, kuid eemaldus teistest küttidest ja asus haavatud ulukit jälitama. Lennujaama kõrval asuva piirivalvekordoni juures tulistas jahimees metssiga, kuid tabas valgustusposti.

Inspektsioon heitis varem politseinikuna töötanud jahimehele ette seda, et ta rikkus jahiseadust, mille kohaselt on ühisjahist osavõtja kohustatud täitma jahijuhataja korraldusi ehk olema kütiliinis. Lisaks ütleb jahiseadus, et kui maaomanik ei ole oma maal jahipidamist keelanud, tohib ilma lepinguta jahti pidada, kuid mitte lähemal kui 200 meetri kaugusel hoonest. Harri oli aga kordonile lähemal kui 200 meetrit.

“Loom oli kogu aeg minu vaateväljas ja ma valisin sobivat positsiooni ja hetke, et haavatud uluki piinad lõpetada. Teatavasti on haavatud metssiga ohtlik ja talle lähenemine võib halvasti lõppeda. Kogu sündmus toimus küllalt väikesel maa-alal,” kirjeldas Harri ise 18. jaanuari sündmusi.

Keskkonnainspektsiooni 12. aprilli otsusega karistati Harrit 280 euro suuruse trahviga.

Jahimees kirjutas oma vastulauses, et kuna Kuressaare linna piirides ei kohaldu jahiseadus, ei saa ka rikkuda sama seaduse alusel väljaantud jahieeskirja.

“Isegi juhul, kui jahieeskirja nõuded oleksid juriidiliselt olnud kehtivad, ei toimunud nende rikkumist. Ei olnud tegemist ühisjahiga seaduse mõistes. Tegelikult käitusid jahimehed professionaalselt,” vaidlustas Harri.

Kohus märkis, et isegi kui asuda seisukohale, et ühisjahi käigus peeti jahti lubatud 200 meetrist lähemal, siis ei või maaomanik keelata oma kinnisasjal jahipidamise käigus haavatud ja muul põhjusel vigastatud uluki jälitamist ja surmamist.

Kohus leidis, et Harri kaebus on põhjendatud ning kohtuvälise menetleja otsus tuleb tühistada ja menetlus asjas lõpetada.

Print Friendly, PDF & Email