Torgu ja Orissaare osavallakogud tulevad seitsmeliikmelised (7)

Orissaare vallavolikogu otsustas eile, et osavallakogu tuleb nelja liikme võrra väiksem kui senine vallavolikogu. Vallavolikogusse kuulub praegu 11 liiget. Osavallakogu moodustatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerinud, kuid volikogu liikmeks valituks mitteosutunud isikute nimekirjade alusel.

Volikogu esimees Marili Niits märkis, et väiksema koosseisu kasuks otsustati, kuna pärast viimaseid valimisi on volikogu täiskoosseisus koos olnud vaid neli korda.

Küll aga saavad osavallakogus osaleda ka Saaremaa valla volikokku valitud Orissaare kandi elanikud.

Ka Torgu vallavolikogus olid eile ühe päevakorrapunktina arutusel Torgu osavallakogu moodustamise alused ja liikmete arvu kinnitamine.

Volikogu esimehe Mihkel Undresti sõnul tuleb Torgu osavallakogu seitsmeliikmeline. “On seitse inimest ja need valitakse nende seast, kes kandideerivad,” ütles Undrest. Seitsmeliikmeline on ka Torgu praegune vallavolikogu.

Kertu Kalmus, Raul Vinni

Print Friendly, PDF & Email