Tööõnnetuste arv on hüppeliselt kasvanud (1)

Tänavu esimesel poolaastal registreeriti Saaremaal 83 tööõnnetust, millest 22 lõppesid raskete kehavigastustega. Mullusega võrreldes on õnnetuste arv Saaremaal kasvanud 30 võrra ehk 37 protsenti.

EI HOOLITA: Rein Nelise sõnul eiratakse ohutusnõudeid sageli lausa teadlikult ega arvestata, et mängus on omaenda elu ja tervis.
TÖÖINSPEKTSIOON

Võrdluseks: 2016. aasta esimesel poolaastal juhtus 11 rasket tööõnnetust ja 42 kerget. Enim tööõnnetusi registreeriti toiduainetööstuses, põllumajanduses ja metallitööstuses.

“Ilmselt oleme saavutamas Saare maakonna tööõnnetuste rekordaasta 2012 taset, kui poolaastas oli 78 ja aasta kokkuvõttes 158 tööõnnetust,” tõdes Saare maakonna tööinspektor Rein Nelis. Vahepealsetel aastatel õnnetuste arv langes, jäädes 120 ja 130 vahele.

Tehti kakskümmend ettekirjutust

“Tööõnnetuse puhul on eeskätt tegu ikka tööohutusnõuete rikkumistega. Tüüpiline on arvamus, et ega minuga ei juhtu, pole kümme aastat juhtunud. Aga reeglina lõpuks ükskord juhtub. Sageli eiratakse ohutusnõudeid lausa teadlikult, ei arvestata, et mängus on oma elu ja tervis,” märkis Nelis.

Tänavu I poolaastal viis tööinspektsioon Saaremaal läbi 103 järelevalvemenetlust 90 ettevõttes, kus kontrolliti töötervishoiu-, tööohutuse ja töösuhete alaste nõuete täitmist. Enim kontrolliti ehitusettevõtteid, metallitööstust ning majutus- ja toitlustusettevõtted.

Kokku tuvastati 337 töötervishoiu ja tööohutusnõuete rikkumist 80 ettevõttes, mis omakorda tähendab, et vaid kümnes kontrollitud ettevõttes olid asjad korras, ütles tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel.

Samas tehti ettekirjutus töötervishoiu- või tööohutusalase rikkumise kohta vaid 20 korral, mis näitab, et enamik rikkumisi fikseeriti kontrollaktiga ning ettevõtjad täitsid esitatud nõuded korrektselt, ilma et tööinspektor oleks pidanud ettekirjutuse koostama.

I poolaasta jooksul peatas Saaremaa tööinspektor töö seitsmel korral, seda ehitusobjektidel, kus polnud tagatud kõrgustes töötamise ohutus ja ei kasutatud isikukaitsevahendeid. Seitsmel korral keelati töövahendite kasutamine, kuna tellingud või redelid ei vastanud ohutusnõuetele.

Sagedasim Saaremaa ettevõtetes tuvastatud rikkumine on seotud just töövahendite kasutamise ja ohutusjuhendite puudumisega. Töövahendid kas ei vasta ohutusnõuetele või puuduvad ettevõttes korrektsed ohutusjuhendid töövahendite kasutamisel.

Teine suurem probleem on jätkuvalt töökeskkonna riskianalüüsi puudumine või selle mittevastavus praegusele olukorrale. Ehk teisisõnu, ettevõtetes kas riskianalüüs puudub, on puudulikult korraldatud või vajab riskianalüüs täiendamist. “Hea märk on küll see, et aasta-aastalt väheneb ettevõtete arv ja osakaal, kellel riskianalüüs siiani üldse puudub. Samas on aina rohkem probleeme ettevõtetes, kus riskianalüüs on küll korra tehtud, kuid selle ajakohasus ei vasta enam muutunud töökeskkonnale,” märkis Abel.

Arvuliselt kolmandal kohal rikkumistest on töötajate puudulik väljaõpe ja juhendamine, mida ei viida läbi nõuetekohaselt. See on aga otseses seoses tööõnnetuste toimumisega. Just töötajate puudulik juhendamine ja väljaõpe on üks peamisi tööõnnetuste põhjuseid.

Töövaidlusi oluliselt vähem

I poolaastal on Saaremaa tööandjad esitanud töövaidluskomisjonidele kaks töövaidlusavaldust ja töötajad 11. Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga, mil Saaremaal oli töövaidlusi 29, on töövaidluste arv oluliselt vähenenud.

Sagedasemad nõuded töötajate poolt olid seotud saamata jäänud töötasu või hüvitistega ning töölepingu ülesütlemise vaidlustamisega. Lahendeid vaadates rahuldati tööandjate kahest avaldusest üks osaliselt ja teine jäeti rahuldamata. Töötajate avaldustest rahuldati täielikult kolmandik, kolmandik rahuldati osaliselt ning oli ka selliseid avaldusi, milles nõude summa ületas piirmäära või avaldaja loobus oma nõuetest.

Abel tuletas meelde, et tööinspektsioon pakub tööandjatele võimalust kutsuda oma ettevõttesse konsultant, kes saab töötajaid ja vastava ala spetsialiste nõustada töökeskkonna alastes küsimustes. Konsultanditeenus on tasuta. Kui soovite kutsuda töökeskkonna konsultandi oma ettevõttesse, saatke e-kiri tööinspektsiooni üldaadressil ti@ti.ee.

Print Friendly, PDF & Email