Leisis on osavallakogu osas erimeelsused

Leisi vallavolikogu esmaspäevasel istungil läheb hääletamisele kaks erinevat osavallakogu moodustamist käsitlevat eelnõu.

“Hääletamisele läheb kaks konkureeritavat osavalla moodustamise ettepanekut, millest ühe esitab vallavalitsus ja teise volikogu esimees Andrus Kandimaa,” ütles Leisi abivallavanem Enno Reis, kes ühtlasi on vallavalitsuse koostatud eelnõu seletuskirja autor.

Valitud, mitte määratud

Vallavalitsus pooldab osavallakogu moodustamist valimiste tulemustest lähtuvalt. Vallavalitsuse eelnõu kohaselt moodustatakse Leisi osavallakogu kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerinud, kuid volikokku mitte valitud Leisi kandist pärit isikutest. Osavallakogusse pääseksid nad liikmeks neile valimistel antud häälte arvu alusel.

Enno Reisi sõnul on vallavalitsuse hinnangul kogu moodustamisel oluline, et seda tehakse demokraatlikult, ehk siis osavallakogusse peab liige olema valitud, mitte määratud.

Abivallavanema sõnul ei kandideeri volikogusse sugugi ainult poliitikud, mistõttu on alusetu hirm, et osavallakogu hakkaks koosnema poliitikutest, kes ei suudaks või ei tahaks esindada kogukonna huve.

Leisi vallavolikogu esimehe Andrus Kandimaa (fotol) esitatud eelnõu kohaselt peaks Leisi osavallakogu olema 10-liikmeline ja see tuleks moodustada kandipõhiselt, kus kant ehk umbes 200 elanikuga külade kogum nimetab kogusse oma esindaja.

Kandimaa toetab kante

Erandina oleks Leisi alevikul, kus elab kõige enam inimesi, kogus kaks esindajat. Kui piirkonnal on valitud aleviku- või külavanem, ei ole eraldi esindaja nimetamine vajalik, seisab Kandimaa esitatud eelnõus.

Kandimaa sõnul on volikogu enamus selguse huvides juba ammu seda meelt, et osavallakogusse peaksid saama oma esindajaid määrata kohalikud elanikud. Vallavalitsuse ettepanek moodustada osavallakogu Saaremaa volikokku kandideerinutest tekitab tema hinnangul üsna mitu keerulist küsimust. Näiteks mis alusel tuleks osavallakogu kokku panna juhul, kui Saaremaa valla valimistel kandideerinuid on liiga palju? Kas teha valik valijatelt saadud häälte järgi ja milliste häälte järgi: kas Leisi valla praegusel territooriumil elavatelt valijatelt saadud häälte järgi või lähevad arvesse ka mujalt, näiteks Kuressaare valijatelt saadud hääled?

Kandimaa sõnul on üsna tõenäoline, et kogukonnakogude eluiga võib jääda praeguses variandis nõuandva üksusena üsna lühikeseks. Valdade ühinemise käigus peetud läbirääkimistel oli Kandimaa sõnul jutuks anda kogukonnakogudele pädevus küladele väiksemas mahus toetusi jagada. Kas nii ka läheb, on praegu teadmata. “Kui kogul ei teki võimalust väikest rahaportsu jagada, siis vaevalt see kaua kestab,” on Kandimaa veendunud.

Print Friendly, PDF & Email