Muinsuskaitse tegi vallale maalinna pärast peapesu (6)

Pöide ehk Kahutsi maalinnal rohmakalt tehtud pinnase- ja niitmistööd ajasid muinsuskaitse pöördesse.

Muinsuskaitseinspektor Keidi Saks ütleb, et eelmisel ja käesoleval aastal on roomikmasinaga niitmistöid tehes suurtel aladel kamar ära lõhutud ja kohati on paljandunud arheoloogiline kultuurkiht. Seetõttu on nõlvad avatud pinnase erodeerimisele, nii vihmade kui ka suurearvulise rahvaürituse tõttu.

“Jah, purustaja on tõesti mõnest kohast mätast mõnevõrra maha võtnud, kuid ma ei arva, et see asi nii hull on, et erosiooniks läheb. Kunagi ta [maalinn] mullast ehitati, ei teinud ilmastik talle midagi. Vaevalt nüüdki midagi juhtub,” ütleb Andres Hanso, Pöide vallavanem.

Maalinn kuulub vallale, kuid on muinsuskaitse all ja sestap tuleb seal kõiksugu töid tehes järgida rangeid reegleid. Rasketehnikaga niitetööd, mille käigus purustatakse suures ulatuses mättakihti, liigituvad haljastus- ja mullatööks, mille tegemiseks puudus muinsuskaitseameti luba.

Laupäeval toimub maalinnal juba kolmandat korda Metsatöllu kontsert, mis on ajaloolisele maalinnale varem meelitanud tuhandeid kuulajaid.

Muinsuskaitseinspektor Keidi Saks suhtles neil päevil Pöide vallavanemaga ja toonitas, et laupäevase kontserdi ajal tuleb seekord rangelt piirata inimeste liikumist linnuse väliskülgedel ja aladel, kus on niitmise tagajärjel kõige suuremad kahjustused.

Andres Hanso tõdes, et nõlvasid niideti tõepoolest masinaga, sest seda jalgsi ja käsitsi teha on väga raske. Pärast muinsuskaitse märkust masina jõul niitmisest loobuti ja töö viidi lõpule kümne inimese käte jõul. “See oli võrdlemisi karm töö,” tunnistas Hanso.

Keidi Saks nentis, et kahjustada on maalinn saanud ka eelmiste kontsertide eel ja ajal, kuid varem olid pinnasekahjustused oluliselt väiksemad.

“Rääkisime omanikuga toona ja märkisime, et senised tegevused – kahjustused nõlval ja valli harjal –ohustavad pikas perspektiivis mälestise säilimist,” selgitas Saks.

Ta märkis, et linnuste niitmine ja võsa mahavõtmine on igati soovitav ja lubatud tegevus, kui sellega ei kahjustata arheoloogilist kultuurkihti. Muinsuskaitseamet on Pöide linnuse hooldamiseks andnud riiklikku toetust 2014. ja 2015. aastal ning need tööd tehti korrektselt.

Print Friendly, PDF & Email