Linnateater saab induktsioonsilmuse

Paljud Saaremaa vaegkuuljate ühingu liikmed on olnud suured teatrisõbrad, kes on pidanud kuulmispuude tõttu teatri- ja kontserdikülastustest loobuma, ja aastaid on unistatud induktsioonsilmusest Kuressaare Linnateatris.

Induktsioonsilmus on tehniline lisaseadeldis, mis paigaldatakse teatrisaali, ja see võimaldab laval toimuvat kuulmispuudega inimesele võimendada. Süsteem ei häiri teisi vaatajaid-kuulajaid, kuid on suureks abiks vaegkuuljale, kellel on kuuldeaparaat. Induktsioonsilmus on näiteks ka Tartu Vanemuise teatris, Tallinna Linnateatris jt suuremates teatrites ning peagi ka Kuressaare Linnateatris.

Tööd veel käivad, kuid induktsioonsilmuse kaabel on veetud ja paigaldamist ootavad veel seadmekapp, silmusvõimendi ja mikrofonid. Tõenäoliselt algab peagi ka induktsioonsilmuse testimine. Koostöö töid teostava AS-iga Datel ning linnateatri juhi Piret Rauga ja teatri helitehniku Tarmoga on olnud väga meeldiv. Induktsioonsilmusest räägime huvilistele lähemalt septembri lõpus toimuval ühingu teabepäeval.

Arstide andmetel esineb kuulmisprobleem 15–20 protsendil elanikkonnast, seega võib Saaremaal elada ligi 6000 suurema või väiksema kuulmiskahjustusega inimest. Saaremaa vaegkuuljate ühing, mis asutati 1999. aastal, ühendab Saare- ja Muhumaal elavaid kuulmispuudega inimesi ja nende lähedasi ning 1. jaanuari seisuga oli ühingul 139 liiget.

Ühingu üks eesmärk on teadvustada kuulmispuudega inimeste probleeme ja aidata kaasa nende lahendamisele. Väga oluliseks peame ka kuulmisnõustamise teenust, mida pakume koostöös Saaremaa puuetega inimeste koja, Kuressaare linnavalitsuse ja teiste Saaremaa omavalitsustega.

Sel aastal tähistab Saaremaa vaegkuuljate ühing oma tegutsemise 18. aastapäeva ja selleks ajaks on kuulmispuudega inimestel suurepärane võimalus saada osa Kuressaare Linnateatri etendustest.

Hoidkem kuulmist!

Eda Põld,
Saaremaa vaegkuuljate
ühingu juhatuse liige


Kommentaar

Elanikkond vananeb ja kahjuks lisandub ka noori, kellel on tekkinud kuulmislangus. Seetõttu on induktsioonsilmus kindlasti vajalik tehniline lahendus, andes kuuldeaparaati kasutavatele inimestele võimaluse teatrilavastuse sõnalisest ja muusikalisest osast oluliselt paremini aru saada.

Saaremaa vaegkuuljate ühing esitas seadme soetamise ettepaneku linna kaasava eelarve hääletusele, kuid kuna linnateater on linna hallatav asutus, planeeriti seadme soetamise kulu linna 1. lisaeelarvesse.

Kairit Lindmäe,
sotsiaalosakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email