Vald küsib hooldekodu uuendamiseks raha

Lääne-Saare vallal on plaanis esitada taotlus, saamaks raha Saaremaa Valsi hooldekodu uuendamise järgmiseks etapiks. See võtaks Saaremaa valla 2018. aasta eelarvest üle 200 000 euro.

Hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise meetmest toetuse taotlemine on Lääne-Saare valla infotöötaja Merike Lipu sõnul arengukavaline tegevus ja on kirjas ka valla eelarvestrateegias.

”Kavandatavad tööd on fassaadisoojustus, ventilatsioonitööd,” tõi Lipu näite, kuidas saaks hooned uuendamisega energiatõhusamaks muuta. Tööde iseloom ja nende maht saab lõplikult selgeks siis, kui on valminud energiaaudit, selgitas Lipu, lisades, et seda uuringut nõuab ka rahataotlemine.

Print Friendly, PDF & Email