Täiskasvanute gümnaasium muutub järjest olulisemaks (2)

Janar Holm

“Juba praegu peavad noored arvestama, et enam ei õpita selleks, et töötada ühes asutuses ja ühel kitsal tegevusalal oma karjääri lõpuni,” kirjutab Saaremaalt pärit endine haridus- ja teadusministeeriumi kantsler ja praegune sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Janar Holm loos, milles väljendab isiklikke seisukohti.

Eelmisel nädalavahetusel, uue Paide riigigümnaasiumi ehitusplatsi läheduses Paide Vallimäel toimunud arvamusfestivalil räägiti palju tulevikust. Muu hulgas arutati selle üle, mida toob kaasa tehnoloogia kiire areng, milliseid muutusi tähendab see tööturu jaoks ja milleks peavad olema valmis meie inimesed, et nad suudaksid arengutega tööturul vähemalt sama sammu käia.

Tehnoloogia areng on viinud selleni, et peame olema valmis oma tööelu jooksul töötama mitmel erinevaid oskusi nõudval töökohal ja selleks vajadusel ümber õppima, juurde õppima või oma haridustaset tõstma. Elukestev õpe ja pidev tööelu planeerimine ei ole enam loosungid, vaid hädavajadus, mis juba raevukalt rusikatega uksele koputab. Hariduspoliitika tähelepanu on nihkunud ja nihkub tavakoolide kõrval veelgi rohkem just täiskasvanuharidusele. Võimalus täiskasvanuna ennast täiendada peab olema kättesaadav mitte ainult pealinnas ja paaris suuremas keskuses, vaid ka teistes Eestimaa piirkondades.

Lähitulevikus, kus lihtsamaid ja rutiinsemaid, praegu veel inimeste tehtavaid töid asendab masinate tehtav töö, on põhihariduseta või ainult põhiharidusega inimestel praegusest veelgi keerulisem tööturul sobivat rakendust leida.

Seetõttu on oluline, et kohalikku hariduskorraldust planeerides oleks lisaks põhikoolides käivatele koolikohustust täitvatele lastele ja gümnaasiumis või kutsekoolis õppivatele noortele tähelepanu all ka need täiskasvanud, kes erinevatel põhjustel “õigel ajal” ei saanud põhiharidust või keskharidust omandada. See võimalus tuleb anda kõigile madala haridustasemega inimestele viisil, mis on eakohane ja võimaldab paindlikku õppekorraldust. Seda eriti olukorras, kus tööealise elanikkonna hulk väheneb ning suureneb põhihariduse ja põhiharidusest madalama haridustasemega eestimaalaste osakaal.

Kuressaares on lõpusirgele jõudmas arutelud riigigümnaasiumi asukoha üle. Kaalukauss hakkab langema asukohale Garnisoni tänaval. See on kindlasti väärikas valik ja võimaldab rajada nüüdisaegsele gümnaasiumile sobiva õppehoone väga heas kohas. Nii nagu see on näiteks Viljandis, Põlvas, Jõhvis või mitmetes teistes keskustes.

Praegu mandril elava ja töötava, kuid hinges igavese saarlasena tahaksin kõigile kohalikele otsuste ja valiku tegijatele südamele panna, et selles arutelus ei jääks teise- või kolmandajärguliseks täiskasvanute gümnaasiumi tulevik ja roll saare haridusmaastikul.

Kuressaare täiskasvanute gümnaasium on viimaste aastate jooksul teinud läbi silmapaistvalt tormilise arengu ja kuulub vaieldamatult Eesti täiskasvanute gümnaasiumide koorekihti. Tegemist ei ole ammu enam “õhtukaga”, vaid nüüdisaegse õppeasutusega, mis lisaks klassikalisele üldharidusõppe pakkumisele võimaldab juba ka täiskasvanutele laiemalt karjääri- ja täiendõpet. Paindlik ja nüüdisaegne, kuid nõudlik õppeasutus. Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis võetud suund ja arengud on just need, mida tulevikutöö vaates peab hariduskorraldus pakkuma täiskasvanutele kõigis piirkondades.

Riigigümnaasiumi rajamisel Garnisoni tänavale tuleks samasse kompleksi kindlasti kavandada ka ruumid ja luua tingimused, mis on vajalikud Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi tegevuse jätkamiseks. Tavakeskhariduse ja täiskasvanutele suunatud keskhariduse ühine ruumiline planeerimine võimaldab sünergiat nii õpetajate kui ka õppepinna jagamisel. Hea eeskuju on näiteks riigigümnaasiumina tegutseva Tartu Tamme gümnaasiumi ja Tartu täiskasvanute gümnaasiumi koostöö ühes õppehoones.

Tööturul toimuvad muutused nõuavad täiskasvanuhariduse fookuses hoidmist. Kuressaare ja Saaremaa tervikuna on õnnelikus olukorras, omades tugevat täiskasvanute gümnaasiumi. Oluline on mitte kaotada kättevõidetud kvaliteeti, vaid saada veelgi tugevamaks. Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi tihe koostöö riigigümnaasiumiga annaks selleks kindlasti võimaluse.

Print Friendly, PDF & Email