Saaremaa muuseum jätkab kindluse arendamist (4)

Saaremaa muuseum tahab EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meetmest saada 725 849 eurot toetusraha, et teha projekti “Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine” raames ära mitmed seni rahapuuduse taha jäänud tööd.

JÄRGMISED SAMMUD: Muuseumi direktor Endel Püüa loodab, et hulk varem kavandatud töid saab toetusraha abil lõpuks tehtud.
ALAR TRUU

Saaremaa muuseumi direktor Endel Püüa ütles Saarte Häälele, et PKT-meetmesse “Sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine ning sihtkoha kui võrgustiku arendamine” on ettevalmistamisel projektitaotlus Kuressaare kindluse jätkuvaks arendamiseks.

See on aastatel 2009–2015 toimunud kindluse restaureerimis- ja arendustööde projekti jätkuks, mille mitmed tegevused jäid rahapuudusel lõpetamata. Maakondliku vooru on muuseumi projekt edukalt läbinud.

Kolmveerandmiljonilise maksumusega projekti on lisaks kindluse rekonstrueerimise suurprojektist väljajäänud töödele mahutatud teisi väiksemaid projekte, mis on küll ette valmistatud, kuid mille elluviimiseks pole seni raha leitud.

Esialgu oli projektis ka muuseumi ekspositsioonide ja püsinäituste uuendamine, mille maksumuseks on hinnatud üle 1,5 miljoni euro, aga kuna toetusraha teise vooru maakondlik jääk on vaid veidi üle kahe miljoni euro, siis tuli Püüa sõnul sellest loobuda.

Kui toetusraha taotlemine kulgeb edukalt, peaks kindluse merepoolne sissesõidutee saama munakivisillutise ning selle kõrvale rajatama invakõnnitee ja valgustus. Uus munakivitee ja invakõnnitee on plaanis rajada ka peaväravast linnuseni, lisaks soovib muuseum projekti raames markeerida maapinna tasandil dolomiitplokkidega linnuse keskaegse esimese ringmüüri, et paremini visualiseerida linnuse ehituslikku arengut.

Tööde käigus on kavas paigaldada kindluse territooriumile kolm uut raudtreppi ja uusi infotahvleid, et paremini tutvustada kindluse ajalugu. Lossiesisele platsile seatakse aga üles kindluse täpses mõõtkavas makett, et paremini visualiseerida kindluse mahtu.

Välismüüride ette vallikraavi rajatakse teetamm, mis tugevdab müüride varisemisohtlikku vundamenti, loob võimaluse müüride hooldamiseks ja huviliste liikumiseks ümber kindluse. Samuti lõpetatakse nõukogude perioodil restaureeritud müüride puhastamine, hädavajalik vuukimine ja varisemisohtlike müürilõikude ümberladumine.

Linnuse hoovile rajatakse vastavalt juba kinnitatud projektile laste mänguväljak, remonditakse muuseumi vana kontorihoone, kuhu rajatakse õppeklass ja suvekohvik.

Projekti kogumaksumus on 725 849 eurot, millest omaosalus on 15% ehk 108 878 eurot ja mille peaks katma kultuuriministeerium. Ministeeriumi kinnitus omaosaluse katmise kohta eilse seisuga muuseumini veel jõudnud ei olnud.

Print Friendly, PDF & Email