Edasiõppijad kipuvad juuksuriks ja õmblejaks

Kuressaare ametikooli esitati sellesuvise vastuvõtuperioodi jooksul 443 sisseastumisavaldust, mida on 24 võrra rohkem kui mullu.

Kuressaare ametikooli teabejuht Taavi Tuisk tõdes, et kõige enam avaldusi esitasid Kuressaare (149), Lääne-Saare valla (74) ja Tallinna (26) elanikud. Ametikoolis soovib õpinguid alustada 149 kuressaarlast, 74 Lääne-Saare valla elanikku ja 26 tallinlast.

Tuues välja populaarsemad erialad, märkis Tuisk, et kutsekeskhariduse erialadest, mis on mõeldud põhikooli lõpetanud noortele, sooviti enim õppida juuksuriks (28 avaldust), kujundusgraafikuks (20) ja noorem-tarkvaraarendajaks (20).

Täiskasvanutele mõeldud tsükli- ja õhtuõppe erialadest laekus enim avaldusi aga õmbleja (29), mööblirestauraatori (28) ja lapsehoidja (25) erialale. Vastuvõtuvestlused ja -katsed avalduse esitanutele toimuvad tänasest kuni selle nädala neljapäevani.

Tuisk lisas, et üldiselt on neil õpperühmade nominaalseks suuruseks 16 õppijat. Selle järgi on konkurss populaarsematele erialadele praegu 1,7-1,8 inimest kohale. „Meie nominaalseid rühma suurusi ja planeeritud vastuvõttu vaadates on veidi üle poolel erialadel konkurss ja ülejäänutel siis mitte,“ märkis teabejuht. „Nende erialade puhul, kus on vabu õppekohti, kavatseme teha reedest alates järelvastuvõtu.“

Taavi Tuisu sõnul on nad mõnel aastal teinud ka kavandatud ühe asemel kaks õpperühma. Seda juhul, kui on olnud vaba riikliku koolitustellimuse mahtu ning õpetaja- ja õppetöökodade ressurssi. „Tänavu on mitme populaarse eriala puhul nii, et meil pole võimalust kõiki õppijaid vastu võtta,“ tunnistas ta.

Seega, kui palju tegelikult konkreetsetele erialadele tahtjaid vastu võetakse, ei saa Tuisu sõnul praegu veel öelda. „Lõpliku otsuse selle kohta, kui palju õppijaid rühma vastu võetakse, teeb vastuvõtukomisjon katsete tulemuste põhjal,“ nentis kooli teabejuht.

Õppeaasta algab ametikoolis 1. septembril.

Print Friendly, PDF & Email