Riigigümnaasium küsitluses toetust ei leidnud (2)

Küll vaid napi osavõtuprotsendiga lastevanemate küsitlus näitas senise hariduskorralduse jätkumise soovi. Kuressaare linnapea sõnul olid uuringu küsimused väga suunavad.

Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu poolt loodud üle-saaremaalise koolide hoolekogude kogu korraldatud küsitlus riigigümnaasiumi kohta tõi välja kindla seisukoha, et riigigümnaasiumi ei pooldata. Vastajaid oli Saaremaa ühisgümnaasiumi, Kuressaare gümnaasiumi ja Vanalinna kooli peale kokku 235, mis teeb osalusprotsendiks kuue protsendi ligi.

Riigigümnaasiumi vastalisi oli vastanutest 80%. Enamik pooldab olemasolevate gümnaasiumide jätkamist Kuressaares ja Orissaares ning samuti ka traditsioonide jätkamist. Küsiti ka näiteks gümnaasiumikatsete kohta ja enamik oli selle poolt, et gümnaasiumisse pääsemine oleks kõigile vaba. Kokku oli küsimustikus 13 küsimust.

SÜG-i hoolekogu esimees Anton Teras, kes oli küsitluse üks vedajaid, märkis, et tulemused on sarnased lapsevanemate arvamustega, mida nad on väljendanud arutelude käigus. Eelistatakse gümnaasiumide valimise võimalust.

Küsitlusest osavõttu ta väikeseks ei pidanud ja ütles, et see on samas suurusjärgus kui koolides korraldatud rahuloluküsitlused. Lisaks Kuressaare koolidele oli vastajaid ka maakoolidest ning kokku oli vastajaid 381. Tulemuste vahekord oli sama kui linnakoolide vastajate puhul. Teras märkis ka, et sellest küsitlusest osavõtt oli siiski suurem kui linnas omavalitsuste ühinemisküsitluse puhul.

Linnapea Madis Kallase sõnul on kahju, et enamuse lastevanemate arvamust siiski teada saada ei õnnestunud.

Kallas märkis, et ka tema on vastanutega nõus. Kindlasti pooldab ta Orissaare gümnaasiumi jätkamist ja ka seda, et keegi ei jääks gümnaasiumi ukse taha.

“Samas on selliste uuringute tegemine suht mõttetu, kui küsimused on nii suunavad ja sisuliselt kõik vastused ette teada,” nentis Kallas.

Print Friendly, PDF & Email