Ranitsatoetus 2017 Lääne-Saare vallas

Ranitsatoetust on õigus saada ühel lapsevanemal juhul, kui tema oma elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2017 seisuga Lääne-Saare vald.
Toetuse taotlemine toimub vormikohase avalduse alusel (blankett saadaval laanesaare.ee koduleht üldinfo, blanketid) ja see esitatakse valla sotsiaalosakonnale hiljemalt jooksva aasta 5. septembriks. Taotluse võib esitada ka elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatult aadressil ervin.raudsik@laanesaare.ee või liina.kohu@laanesaare.ee.

Ranitsatoetuse avaldused vaadatakse läbi hiljemalt 10. septembriks, maksmise otsustab komisjon ja otsuse kinnitab vallavalitsus. Toetuse tingimustele mittevastavad taotlused koos selgitusega tagastatakse taotluses märgitud aadressil.

Ranitsatoetuse suurus on 2017. aastal 160 eurot.

Info: sotsiaalosakonna juhataja Ervin Raudsik, tel 45 20 457; 519 88 173 või
sotsiaaltöö vanemspetsialist Liina Kohu, tel 45 20 456; 50 68 253.

Print Friendly, PDF & Email