Kantidest ja Lääne-Saare kogukonnast

Viimasel vallavolikogu istungil 21. juunil võttis Lääne-Saare vallavolikogu muu hulgas vastu ka Lääne-Saare kogukonna põhimääruse. Põhimääruse alusel moodustatakse Lääne-Saare kogukond, mis on valla territooriumil tegutsev üksus, mis esindab valla elanike huve kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel. Kogukonda esindab määruse kohaselt kogukonnakogu.

Kogukonnakogu eesmärk on seega olla n-ö vahemees kohalike elanike ja vallavalitsuse ja vallavolikogu vahel, edastades infot nii alt üles kui ka ülevalt alla. Sealjuures on kogukonnakogu pädevuses teha ettepanek mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite määramise kohta. Samuti esitatakse kogukonnakogule seisukoha andmiseks mitmed olulisemad valla dokumendid: üldplaneering, eelarvestrateegia, arengukava, teede investeeringute kava. Kogukonnakogu arvamus kuulatakse ära suurematele avalikele üritustele loa andmise ning piirkonna ühistranspordi sõiduplaanide muudatuse korral.

Kogukonnakogu koosneb valla 13 kandi esindajatest. Need 13 kanti said paika meie heade küla- ja alevikuvanemate abiga ning need on järgmised:

Abruka kant, mis koosneb Abruka külast;
Aste kant, mis koosneb Aste alevikust ja Aste, Aula-Vintri, Endla, Haamse, Hakjala, Hübja, Jootme, Kungla, Laoküla, Pähkla, Saia, Sepa, Unimäe ja Vantri külast;
Eikla kant, mis koosneb Eikla, Kaubi, Keskvere, Koidula, Metsaküla, Piila, Tõrise, Tõru ja Õha külast;
Kaarma kant, mis koosneb Asuküla, Jõe, Kaarma, Kaarma-Kirikuküla, Kaisvere, Kiratsi, Kuke, Käku, Laadjala, Maleva, Meedla, Nõmme, Uduvere ja Vestla külast;
Kudjape kant, mis koosneb Kudjape alevikust ning Praakli ja Muratsi külast;
Kärla kant, mis koosneb Kärla alevikust ning Kuuse, Kärla-Kirikuküla, Kärla-Kulli, Mõnnuste, Mätasselja ja Paiküla külast;
Lümanda kant, mis koosneb Atla, Austla, Eeriksaare, Himmiste, Jõgela, Karala, Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Metsapere, Mõisaküla, Vahva, Varpe ja Viidu külast;
Nasva kant, mis koosneb Keskranna ja Mändjala külast ning Nasva alevikust;
Paadla kant, mis koosneb Arandi, Hirmuste, Karida, Kõrkküla, Kogula, Käesla, Ulje, Paevere, Sõmera ja Vennati külast;
Randvere kant, mis koosneb Anijala, Ansi, Irase, Kaarmise, Kellamäe, Koidu, Laheküla, Mullutu, Põlluküla, Parila, Pärni, Randvere, Tamsalu, Tõlli ja Viira külast;
Sauvere kant, mis koosneb Anepesa, Jõempa, Kandla, Nõmpa, Sauvere ja Vendise külast;
Tahula-Vaivere kant, mis koosneb Kärdu, Lilbi, Sikassaare, Tahula, Upa, Kasti, Paimala, Vaivere ja Vatsküla külast;
Taritu kant, mis koosneb Koimla, Koki, Kotlandi, Riksu, Taritu ja Vana-Lahetaguse külast.

Kogukonnakogusse kuulub 13 liiget ning iga kant nimetab ühe esindaja ja asendusesindaja, kes esindab seda kanti kogukonnakogus. Kandi esindaja kogukonnakogusse valivad kanti kuuluvate külade ja alevike esindajad. Kuidas see valimine toimub, ei ole määrusega reguleeritud ning külade ja alevike esindajad saavad omakeskis sobivaima meetodi valida.

Tulenevalt eeltoodust on mõned tublimad kandid oma esindajad juba nimetanud, kuid siinkohal kutsun kõiki üles oma kanti kokku ajama ja endi seast kahte esindajat valima (üht põhi- ja teist asendusesindajat), kes teie kandi eest seisaks ja tagaks, et teie kandi hääl vallavalitsuse ja vallavolikoguni jõuaks!

Lisainfo saamiseks või küsimuste korral võtke ühendust valla juristi Liis Lepikuga (liis.lepik@laanesaare.ee või tel 45 20 477).

Print Friendly, PDF & Email